Busverbinding Meersel-Dreef – Hoogstraten; bij voorbaat al gedoemd om te mislukken?

Op de gemeenteraad van 28 oktober 2013, werd er een busverbinding tussen Meersel-Dreef en Hoogstraten via Meerle goedgekeurd. Hoogstraten Leeft is voor openbaar vervoer voor de deeldorpen Meerle en Dreef, maar vreest bij voorbaat al dat het huidige voorstel van het college gedoemd is om te mislukken.

“Ten eerste kent de nieuwe busverbinding geen afstemming op de bestaande lijnen. In Hoogstraten moet men 20 minuten wachten voor een verbinding naar Antwerpen, 40 minuten voor een verbinding naar Meer. Het wordt nog hallucinanter voor de aansluiting naar Turnhout vanuit Hoogstraten, waar men 60 minuten moet wachten. De wachttijd wordt zo langer dan met de fiets uit het deeldorp naar Hoogstraten te fietsen. Dit is openbaar vervoer niet ernstig nemen en er stiefmoederlijk mee omgaan.” volgens raadslid Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft).

“Ten tweede blijven de inwoners, waaronder de studenten, in de kou staan, doordat er geen bussen ‘s avonds en in de weekends rijden. Zij die op kot gaan moeten nog steeds andere manieren zoeken. Nochtans vraagt de jeugdraad om gehoord te worden van wat er op tafel ligt zodat zij daarover kunnen discussiëren” “En dan nog maar te zwijgen over de mensen die naar het ziekenhuis moeten in Turhout/Malle, de mensen die zich enkel verplaatsen met het openbaar vervoer, gaan winkelen, … Verdienen zij geen volwaardig openbaar vervoer?”

“Het controlesysteem houdt geen rekening met abonneereizigers waardoor deze niet meegeteld worden”, zelf aangegeven door De Lijn. De cijfers zullen altijd een vertekend beeld geven wat betreft het werkelijke aantal. Gaat men straks net die cijfers aanhalen bij de evaluatie van heel het project?

Een succesvol openbaar vervoer kan alleen maar een succes bij afstemming op de bestaande lijnen en rekening houdend met de noden van de inwoners.” besluit raadslid Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft).

Noot: Hoogstraten Leeft brengt voorstel voor reguliere busverbinding vanuit Meerle.

Op de gemeenteraad van 26 augustus 2013 werd de aankoop van een minibus goedgekeurd. De minibus wordt ingezet voor het vervoer van kleuters en lagere schoolkinderen tussen de basisscholen en het opvanglokaal in de Karel Boomstraat, voor en na schooltijd.

Vanuit de fractie van Hoogstraten Leeft kwam ten monde van raadslid Arnold Wittenberg het voorstel om deze minibus in te schakelen als tijdelijke busverbinding vanuit Meerle / Meersel-Dreef naar Hoogstraten. “De inwoners van de Dreef en vooral Meerle vragen al jaren om een betere ontsluiting met het openbaar vervoer. Met de minibus wordt er overdag niet gereden hierdoor kan de bus ingezet worden voor een busverbinding vanuit Meersel-Dreef / Meerle naar Hoogstraten.”

Raadslid Jos Martens (Hoogstraten Leeft), en gewezen schepen, “vanuit de dorpsraad van Meerle is er ook de vraag naar een permanentere busverbinding vanuit Meerle naar Hoogstraten. Met deze oplossing zal de ontsluiting voor ons dorp er veel beter op vooruitgaan.”

Drevenier en raadslid Therese Coppens (Hoogstraten Leeft): “Vandaag de dag zorgt de belbus bij ons in Meersel-Dreef vooral voor ergernissen omwille van de soms slechte telefonische bereikbaarheid. Een permantere busverbinding zou vele ergernissen wegnemen en meer mensen gebruik laten maken met het openbaar vervoer.”

Hoogstraten Leeft ziet dit als een tijdelijke oplossing tot dat er een permanente busverbinding of gelijkwaardig  voorzien kan worden. “Zo worden de inwoners uit de noordhoek van de gemeente verder geholpen.”