Arnold Wittenberg vraagt oprichting commissie cultuur.

Op de gemeenteraad van 15 december 2014 diende gemeenteraadslid Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft) het voorstel in om een commissie cultuur op te richten.

De commissie is een samenstelling van een afvaardiging van alle politieke partijen in de gemeenteraad aangevuld met deskundigen, zoals bv. vormgevers of andere geïnteresseerden die professioneel bezig zijn met kunst en cultuur. “De commissie is naast de cultuurraad een aanvulling en versterking voor het cultuurbeleid in Hoogstraten. De commissie heeft tot doel: adviseren en vormgeven aan het beleid, het opvolgen en bijsturen binnen de financiële mogelijkheden.” aldus gemeenteraadslid Arnold Wittenberg.

een visie uit te werken met betrekking tot kunst en cultuur – raadslid Arnold Wittenberg

Hoogstraten krijgt vanaf 2015 €73 000 extra vanuit het Lokaal Cultuurfonds van Vlaanderen. “Dit geld krijgt Hoogstraten omdat een gemeenschapscentrum,volgens de nieuwe regelgeving, kan liggen op verschillende locaties binnen onze fusie. Voor Hoogstraten betekent dit concreet dat het gemeenschapscentrum bestaat uit: de Raboenniezaal van het ’t Spijker, het auditorium van het IKO, het raadshuis in Meerle en een lokaal in de bibliotheek van Hoogstraten. In het verleden kon dit niet erkend worden als gemeenschapscentrum, omdat toen het gemeenschapscentrum zich moest bevinden in één gebouw. Dit is heel wat geld en daar moet verantwoord mee omgesprongen worden. Een commissie cultuur maakt het mogelijk om deze extra gelden zo efficiënt mogelijk in te zetten en een visie uit te werken met betrekking tot kunst en cultuur in Hoogstraten.” besluit gemeenteraadslid Arnold Wittenberg.

24-12-2014-Oppositie vraagt commissie rond cultuur