Een stevig debat ging er aan vooraf, maar goed nieuws: vanaf nu kunnen alle producten van de bibliotheek gratis uitgeleend worden. Dus ook de multimedia zoals cd’s, dvd’s, games en zo meer.

Het afschaffen van het leengeld voor multimedia zorgt voor een enorme stijging van het aantal uitlevering (+8% !). (bron: werkingsresultaten bib Hoogstraten 2014)

Raadslid Arnold Wittenberg reageert bijzonder tevreden: “Het gaat om het bewust, kritisch en actief inzetten van alle beschikbare media – digitaal en analoog – om de eigen kwaliteit van leven te vergroten én ervoor te zorgen dat je optimaal kunt deelnemen aan de wereld om je heen.”