Er staat veel te gebeuren op de Transportzone in Meer. De stad Hoogstraten wil met een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan duidelijkheid creëren over welke activiteiten er welkom zijn en de uitstraling van de zone aanpakken. Er komen nieuwe bouwregels en een groot deel van de site zal heringericht worden. Voor Hoogstraten LEEFT is een bloeiende bedrijven- en transportzone uiterst belangrijk. Wij dragen ondernemers en voldoende tewerkstellingsmogelijkheden in Hoogstraten hoog in het vaandel en we pleiten ervoor dat volgende zaken zeker mee in acht genomen worden:

Hoogstraten moet voor bedrijven een veilige haven zijn om te investeren. Voor een aantal bedrijven zou geen plaats meer zijn in de zone. Hoogstraten LEEFT dringt er ten stelligste bij het college op aan om, d.m.v. doordacht overleg met de betrokken partijen, een oplossing aan te reiken die aan de wensen en noden van desbetreffende bedrijven voldoet. Dat is prioriteit! Veranderingen mogen niet ten koste gaan van de reeds bestaande bedrijven.

Parkeergelegenheid: wie nu door de transportzone rijdt ziet overal vrachtwagens staan langs de wegen en op de daarvoor voorziene parkeerplaatsen. Er dient bijgevolg zeker voldoende opvang voor vrachtwagens gecreëerd te worden in het nieuwe plan.

Sanitaire voorzieningen: een ander gekend probleem is het gebrek aan sanitaire voorzieningen op de site, met veel overlast tot gevolg. Ook hier moet een afdoende oplossing voor gezocht worden.