Voorstel tot oprichting commissie cultuur.

Arnold Wittenberg vraagt oprichting commissie cultuur.

Op de gemeenteraad van 15 december 2014 diende gemeenteraadslid Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft) het voorstel in om een commissie cultuur op te richten.

De commissie is een samenstelling van een afvaardiging van alle politieke partijen in de gemeenteraad aangevuld met deskundigen, zoals bv. vormgevers of andere geïnteresseerden die professioneel bezig zijn met kunst en cultuur. “De commissie is naast de cultuurraad een aanvulling en versterking voor het cultuurbeleid in Hoogstraten. De commissie heeft tot doel: adviseren en vormgeven aan het beleid, het opvolgen en bijsturen binnen de financiële mogelijkheden.” aldus gemeenteraadslid Arnold Wittenberg.

een visie uit te werken met betrekking tot kunst en cultuur - raadslid Arnold Wittenberg

Hoogstraten krijgt vanaf 2015 €73 000 extra vanuit het Lokaal Cultuurfonds van Vlaanderen. “Dit geld krijgt Hoogstraten omdat een gemeenschapscentrum,volgens de nieuwe regelgeving, kan liggen op verschillende locaties binnen onze fusie. Voor Hoogstraten betekent dit concreet dat het gemeenschapscentrum bestaat uit: de Raboenniezaal van het ’t Spijker, het auditorium van het IKO, het raadshuis in Meerle en een lokaal in de bibliotheek van Hoogstraten. In het verleden kon dit niet erkend worden als gemeenschapscentrum, omdat toen het gemeenschapscentrum zich moest bevinden in één gebouw. Dit is heel wat geld en daar moet verantwoord mee omgesprongen worden. Een commissie cultuur maakt het mogelijk om deze extra gelden zo efficiënt mogelijk in te zetten en een visie uit te werken met betrekking tot kunst en cultuur in Hoogstraten.” besluit gemeenteraadslid Arnold Wittenberg.

24-12-2014-Oppositie vraagt commissie rond cultuur


Ludiek statement zorgt voor exponentiële toename van straatnaambordjes in Meer centrum.

Ludiek statement zorgt voor exponentiële toename van straatnaambordjes in Meer centrum.

Onder het motto 'we vieren liever iemand die nog onder ons is dan iemand die overleden is' werd ere-burgemeester Arnold Van Aperen door de fractie gehuldigd voor zijn 24 jaar burgemeesterschap. Normaal gezien worden straatnamen alleen gegeven aan overleden personen maar Hoogstraten Leeft vond echter dat ze Arnold Van Aperen nu al 'zijn plein' mochten geven als erkenning voor zijn jarenlange inzet en dienstbaarheid", beklemtoonde Herman Snoeys eerder reeds, raadslid Hoogstraten Leeft.

Na alle heisa van de afgelopen maanden in de besloten vergaderingen van de gemeenteraad vond Arnold Wittenberg het gepast om een ludiek statement te poneren. Naast het alom verguisde straatnaambordje, ‚burgemeester Arnold Van Aperenplein’, verrezen plots 23 extra naambordjes. „24 bordjes, het totaal aantal jaren dat Arnold Van Aperen ten dienste stond van de Hoogstraatse gemeenschap”, stelt Arnold Wittenberg.

De extra 23 naambordjes maken melding van surrealistische kunstenaars zoals René Magritte, Salvador Dali, M.C. Escher.

Arnold Wittenberg deed grondig navraag bij diverse steden en gemeenten met betrekking tot de aangehaalde probleemstelling (hulpdiensten zouden zich kunnen vergissen van plaats), doch geen enkele ervan heeft hiervan ooit problemen ondervonden in gelijkaardige situaties. Ook is het mogelijk volgens Wittenberg dat levende personen al een plein krijgen. „Er zijn voorbeelden in andere gemeenten waarbij jongeren hun naam wordt gegeven aan speelpleinen.” besluit Arnold Wittenberg.


Arnold ontmoet Finse president.

Vanaf maandag 24 juni is Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft) terug in de gemeenteraad. De afgelopen maanden werd hij vervangen door Jan Hadermann (Hoogstraten Leeft) wegens zijn studies in Finland. “Mijn studies in Finland waren zeer verrijkend en inspirerend. Finland is een intrigerend land van -30°C naar + 30°c, van 4 maanden donker tot mei / juni waar de zon bijna niet meer onder gaat”

Afbeelding

foto: burgemeester Lahti Jyrki Myllyvirta, raadslid Lahti Elisa Lientola & Arnold Wittenberg.

In Lahti, de stad waar hij studeerde, had hij ook een ontmoeting met de burgemeester en volgde hij de gemeenteraad. “Met een werkloosheidgraad van 20% staat Lahti, een van de hoogste van het land, voor enorme uitdagingen. Dit in combinatie met de crisis zorgt voor heel wat uitdagingen. Met het gemeentebestuur heb ik dan ook vooral gesproken over cultuur, lokale economie en onderwijs. We hebben vooral gepraat over de toekomst van beide steden en hun beleid, met een werkloosheidsgraad onder 5% is Hoogstraten alvast niet slecht bezig.” aldus Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft).

Arnold Wittenberg is lid van de commissie internationale samenwerking en promootte Hoogstraten volop. Hij had ook een korte ontmoeting met de president van Finland, Sauli Niinistö.

Afbeelding