expo ‘Kome wat komt’

In de expo 'Kome wat komt' laat het Stedelijk Museum Hoogstraten de sculpturen van hedendaags beeldhouwer Bert Van Mieghem in gesprek gaan met de rijke collectie van schilder Alfred Ost die het museum beheert. Sluit de vormentaal van Bert aan op het wereldbeeld dat Ost erop na hield? Botsen hun oeuvres of worden er net verrassende bruggen gebouwd? De werken gaan in dialoog en nodigen de toeschouwer uit om te laten kome wat komt. De tentoonstelling is te zien van zaterdag 1 april tot en met zondag 25 juni 2023 in Stedelijk Museum Hoogstraten. De toegang is, zoals steeds, gratis. 

Menselijke emoties zijn nooit veraf in Bert Van Mieghems vormentaal. Angsten, vreugde, frustratie, onzekerheid,... hij negeert de conventionele vormentaal als hij deze thematieken omzet in zijn typerende sculpturen. We zouden het bijna als outsider kunst kunnen benoemen. Maar toch zijn er invloeden merkbaar van andere gevestigde kunstenaars zoals Fred Bervoets, Walter Goossens, Wilfried Pas en ja, ook Alfred Ost. «En dat is niet verwonderlijk, » vertelt schepen van cultuur Arnold Wittenberg enthousiast, «Net als Bert is ook Alfred Ost geboren en getogen in Zwijndrecht. De sporen van Ost zijn daar voelbaar en vormden zo inspiratie voor de kunstenaars na hem, zoals Bert.»  

Waar Bert zich aanvankelijk richtte op het maken van portretten evolueerde zijn werk steeds meer naar beelden gedreven door fantasie. Menselijke schedels vervormden steeds meer tot rare, soms zelfs angstaanjagende figuren. Nieuwe wezens ontstonden, samengesteld uit gezichten, schedelfragmenten en attributen van dieren. « We zien diezelfde evolutie ook sterk in de werken van Ost. Van bijna realistische stillevens tot verwrongen, duistere figuren die een somber beeld schetsen. Het leek ons dus een ideale match om de werken van deze kunstenaars in dialoog te laten gaan,» gaat schepen Wittenberg verder, « op hun eigenzinnige manier bieden beide kunstenaars een intieme blik op hun leefwereld en creëren ze daarmee tegelijk een spiegel op de tijd waarin ze leven. »  

De bezoekers worden ook uitgenodigd om zelf te laten komen wat komt en hun inspiratie te laten vloeien in een tijdelijk ingericht atelier. In een aparte ruimte is iedereen, jong en oud, vrij om zelf met plastiline, een soort klei, aan de slag te gaan. “Kunst hoeft niet altijd hoogdravend of moeilijk te zijn. Soms is het genoeg om alles even los te laten en je vingers in de klei te zetten. Die ervaring willen we de bezoekers bieden! We kijken al uit naar de resultaten”, besluit schepen Wittenberg. 

Alfred Ost wilde ook na zijn dood zijn werken laten nawerken door zijn oeuvre integraal aan het volk te schenken in de vorm van een eigen museum. Dat museum kwam er uiteindelijk niet, maar zijn werk vormt een belangrijk aandeel van de collectie van het Stedelijk Museum Hoogstraten dat er dan ook regelmatig een tentoonstelling aan wijdt. 

 


street art: Jamz Jameson maakt muurschildering in Wortel.

Jamz Jameson is een Bruggeling die al bijna 30 jaar actief is in het straatbeeld. Daarnaast werkte hij jaren achter de schermen van verschillende commerciële bedrijven als art director, tekenaar, graficus en schilder. Met zijn stijl vol fantasie en dynamiek zoekt deze artiest steeds naar interactie en participatie met zijn omgeving.

Voor de muur van basisschool de Wijsneus baseerde Jamz zich op tekeningen die de leerlingen zelf maakten. Aan alle leerlingen, van kleuters tot zesdejaars, werd namelijk gevraagd om te tekenen hoe hun droomschool eruit zou zien. We bezorgden al deze droomscholen aan de artiest, die er op zijn beurt een kleurrijke en allesomvattende interpretatie van op de muur geschilderd heeft.

 


Landlopers palmen Merksplas en Hoogstraten in

Merksplas en Hoogstraten zetten samen in op het verfraaien van de openbare ruimte door middel van street art. Verspreid over het grondgebied van Merksplas en Hoogstraten vind je vanaf 6 september 2022 twintig geschilderde kleine landlopersfiguren. Street artist Jaune ging aan de slag en ontwierp de landlopersfiguren op basis van oude foto’s. Met dit kunstproject zetten Merksplas en Hoogstraten  de ‘Koloniën van Weldadigheid’ letterlijk en figuurlijk nog eens in de verf.  

“Met dit kunstproject voegen wij nog een dimensie toe aan de viering van  het 200-jarig bestaan van Wortel-Kolonie. De geschiedenis van de koloniën draait in de eerste plaats om de mensen die daar leefden, niet om de gebouwen, die ze hebben achtergelaten. Dat mogen we niet vergeten. Hun harde werk heeft voor altijd een stempel op ons landschap gezet.”
Arnold Wittenberg, schepen van cultuur Hoogstraten

“Enkele decennia geleden liepen de landlopers nog in het echt doorheen ons dorp. Nu de landloperij is afgeschaft en de landlopers verdwenen zijn, brengen we ze op deze manier terug tot leven in het straatbeeld.”
Monique Quirijnen, schepen van cultuur Merksplas

Wie is Jaune? 

Jaune is een stencil kunstenaar en stedelijke interventionist uit Brussel. Je kan hem kennen van zijn typische vuilnismannetjes. Als vuilnisman viel het Jaune op hoe hard hij opging in het decor van de stad. Niemand maakte een praatje, niemand lette echt op hem. Hij laat felle vuilnismannetjes dapper ronddwarrelen in humoristische, absurde settings en laat het daarbij niet na af en toe een stevige steek richting onze samenleving te geven. Op vraag van Hoogstraten en Merksplas ontwierp hij de unieke landlopersfiguren. 

Kan jij alle landlopersfiguren spotten? 

Verspreid over het grondgebied van Merksplas en Hoogstraten kan je de figuren spotten op 20 locaties, 10 in Merksplas en ook 10 in Hoogstraten. Kan jij ze allemaal vinden? 

We kunnen alvast een tipje van de sluier lichten, de meeste werkjes vind je langs de vernieuwde Landlopersroute die je doorheen de kolonies van Hoogstraten en Merksplas brengt.