Stadhuis Hoogstraten open op zaterdag? 

Stadhuis Hoogstraten open op zaterdag? 

 

In het voorjaar van 2017 bracht raadslid Arnold Wittenberg ( Hoogstraten Leeft) de verruiming van de openingsuren van het stadhuis op de gemeenteraad. “Voor jongeren die op kot zitten of werkende gezinnen zijn de openingsuren nu te beperkt. Later ’s avonds open zijn of in het weekend kan tegenmoet komen aan deze vraag” aldus Arnold Wittenberg.

 

Op de afgelopen commissie automatisatie, waarin raadsleden van elke partij zitten, werd dit besproken. Arnold Wittenberg (Hoogstraten LEEFT): “de uitbreiding van de openingsuren zijn besproken binnen het managementteam van januari 2018, momenteel moeten er nog keuzes worden gemaakt in het kader van ‘werken op afspraak’” Arnold Wittenberg blijft alvast voorstander van een verruiming van de openingsuren. Een versterking van de dienst bevolking kan aangewezen zijn “Als je een grotere taart bakt, heb je ook meer ingrediënten nodig uiteraard” besluit hij.


Stadhuis open op zaterdag?

Stadhuis Hoogstraten binnenkort open in het weekend?
Is het stadhuis van Hoogstraten binnenkort open in het weekend? Gemeenteraadslid Arnold Wittenberg (Hoogstraten LEEFT) lanceerde dit idee op de gemeenteraad van maandag 27 maart. “Met de vernieuwde website kunnen onze inwoners al attesten zoals: de samenstelling van het gezin, uittreksel bevolkingsregister, … digitaal bekomen. Voor heel wat studenten en werkenden is het moeilijk om op het gemeentehuis te geraken (dat nu open is op elke voormiddag in de weekdagen, de maan- en woensdag namiddag alsook de maandagavond). Vandaar de oproep aan het college van burgemeester en schepenen om het stadhuis ook toegankelijk te maken in het weekend. Zodat onze inwoners kunnen genieten van een 21ste-eeuwse flexibele dienstverlening.”

 


Open VLD Hoogstraten huldigt voormalig voorzitter. 

Open VLD Hoogstraten huldigt voormalig  voorzitter.
Open Vld Hoogstraten heeft begin dit jaar voormalig voorzitter Jos Marijnissen gehuldigd voor de inspanningen die hij bijna 30 jaar deed voor de partij. Jos werd in oktober 2016 opgevolgd door Arnold Wittenberg (rechts op foto). "Dankzij Jos heeft Open-Vld altijd sterke resultaten behaald in Hoogstraten en bij uitbreiding de Kempen. Als nieuwe voorzitter is hij een voorbeeld voor mij. Samen met de ganse ploeg ben ik blij dat we een partij zijn van vrijheid en vooruitgang waar iedereen telt. We blijven ons positief inzetten voor ons wondermooie Hoogstraten", aldus kersvers voorzitter Arnold Wittenberg.
Bron: www.hln.be - (DVGT)