Transportzone Meer heeft zekerheid nodig. 

Transportzone Meer heeft zekerheid nodig. 

De stad Hoogstraten wil met het nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan duidelijkheid creëren over welke activiteiten er welkom zijn en de uitstraling van de zone aanpakken. Er komen nieuwe bouwregels en een groot deel van de site zal heringericht worden.

Voor HOOGSTRATEN LEEFT is een bloeiende bedrijven- en transportzone uiterst belangrijk. Wij dragen ondernemers en voldoende tewerkstellingsmogelijkheden in Hoogstraten hoog in het vaandel.

Op de gemeenteraad van maandag 27 augustus stond de goedkeuring van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan op de agenda. Gemeenteraadslid Katrien Brosens (HOOGSTRATEN LEEFT) haalde aan dat Hoogstraten een veilige haven moet zijn om in te investeren. “Rechtszekerheid en bestaanszekerheid zijn belangrijk voor onze bedrijven. Een groot deel van het terrein wordt heringericht op maat van ‘Treeport’ met grote gevolgen voor bestaande bedrijven, maar wat zijn nu de concrete toekomstplannen?”

Gemeenteraadslid Arnold Wittenberg (HOOGSTRATEN LEEFT) ging verder en stelde vragen omtrent bedrijven die reeds onteigend werden. “Voor ons is het belangrijk dat er een oplossing gezocht wordt voor iedereen. Wij vragen nog eens nadrukkelijk dat de stad actief met de verschillende partners rond de tafel gaat zitten i.v.m. de herlokalisering van deze bedrijven.”


Stadhuis Hoogstraten open op zaterdag? 

Stadhuis Hoogstraten open op zaterdag? 

 

In het voorjaar van 2017 bracht raadslid Arnold Wittenberg ( Hoogstraten Leeft) de verruiming van de openingsuren van het stadhuis op de gemeenteraad. “Voor jongeren die op kot zitten of werkende gezinnen zijn de openingsuren nu te beperkt. Later ’s avonds open zijn of in het weekend kan tegenmoet komen aan deze vraag” aldus Arnold Wittenberg.

 

Op de afgelopen commissie automatisatie, waarin raadsleden van elke partij zitten, werd dit besproken. Arnold Wittenberg (Hoogstraten LEEFT): “de uitbreiding van de openingsuren zijn besproken binnen het managementteam van januari 2018, momenteel moeten er nog keuzes worden gemaakt in het kader van ‘werken op afspraak’” Arnold Wittenberg blijft alvast voorstander van een verruiming van de openingsuren. Een versterking van de dienst bevolking kan aangewezen zijn “Als je een grotere taart bakt, heb je ook meer ingrediënten nodig uiteraard” besluit hij.


Stadhuis open op zaterdag?

Stadhuis Hoogstraten binnenkort open in het weekend?
Is het stadhuis van Hoogstraten binnenkort open in het weekend? Gemeenteraadslid Arnold Wittenberg (Hoogstraten LEEFT) lanceerde dit idee op de gemeenteraad van maandag 27 maart. “Met de vernieuwde website kunnen onze inwoners al attesten zoals: de samenstelling van het gezin, uittreksel bevolkingsregister, … digitaal bekomen. Voor heel wat studenten en werkenden is het moeilijk om op het gemeentehuis te geraken (dat nu open is op elke voormiddag in de weekdagen, de maan- en woensdag namiddag alsook de maandagavond). Vandaar de oproep aan het college van burgemeester en schepenen om het stadhuis ook toegankelijk te maken in het weekend. Zodat onze inwoners kunnen genieten van een 21ste-eeuwse flexibele dienstverlening.”