Op 2 januari 2012 legden Arnold Wittenberg de eed af in handen van Marcel Verschueren. Vanaf heden is hij raadslid voor HOOGSTRATEN LEEFT in de Stad Hoogstraten.

“Hoogstraten Leeft haalde bij de verkiezingen negen zetels of omgerekend 29.13 % van de stemmen: ongeveer één op drie Hoogstratenaren stemde dus Hoogstraten Leeft. Dat zijn heel veel inwoners.  Na de verkiezingen sloten cd&v en n-va een bestuursakkoord, waardoor Hoogstraten Leeft naar de oppositiebanken, in meer dan 25 jaar, werd verwezen.  We willen die Hoogstratenaren en – zoals in het verleden al het geval was – bij uitbreiding ook alle Hoogstratenaren niet in de kou laten staan en ons voor ONS Hoogstraten blijven inzetten. De liefde voor Hoogstraten is te groot om passief aan de zijlijn te gaan staan. Dat betekent dat we met hart en ziel en al ons bestuurservaring in een nieuwe (op)positie onze bijdrage zullen leveren aan een veilig, positief, ondernemend, sociaal en veilig Hoogstraten. Hiermee bevestigen we dus dat onze verkozenen met veel enthousiasme onze rol aan de andere kant van de bank zullen opnemen. Met een open vizier en een kritische blik zullen we de vinger aan de pols houden. Hoogstraten is immers te ver gevorderd om dat nu plots te laten stilvallen. ” vertelt het jongst verkozen raadslid voor Hoogstraten Leeft Arnold Wittenberg.

IMG_4699