Techniek en landbouw, hand in hand.

Europees parlementslid Jan Huitema (van de Nederlandse liberale partij VVD) bezocht Hoogstraten. Als parlementair houdt hij zich voornamelijk bezig met land- en tuinbouw. Raadslid Arnold Wittenberg (Hoogstraten LEEFT) was er ook bij: “Hoogstraten is een logische keuze: tot 80% van de oppervlakte van de gemeente is immers landbouwgrond. In heel de provincie Antwerpen vind je er geen gemeente met een hoger percentage!”

 

Als Europees parlementair kwam hij op bedrijfsbezoek als aanloop naar een presentatie van zijn landbouwrapport in Brussel. Voor Europees Parlementair Jan Huitema staat het vast: landbouw heeft nog een toekomst. “Land- en tuinbouw wordt nog te vaak negatief bekeken, dat moet veranderen. Door moderne technologieën zoals drone’s kunnen we gewassen perfect opvolgen. We moeten deze nieuwe technologieën omarmen willen we meer met minder produceren.” “Onafhankelijkheid” is voor raadslid Arnold Wittenberg (Hoogstraten LEEFT) enorm belangrijk: “Land- en tuinbouw zorgt voor werkgelegenheid in onze streek! Dat moeten we zeker behouden. Door nieuwe technologieën te gebruiken blijven we een koploper waar anderen van kunnen leren. Tegelijk zorgt het ervoor dat we, voor ons voedsel, niet afhankelijk worden van landen buiten Europa … !!