Colectivo Licuado wordt gevormd door Camilo Nuñez en Florencia Durán, twee kunstenaars uit Uruguay. Het collectief bestaat sinds 2011 en speelt een pioniersrol voor de nog jonge Zuid-Amerikaanse en vooral Uruguese street art en muurschilderingen. Met hun werk trachten ze de interactie tussen mensen en hun omgeving te reflecteren door de cultuur en de traditie ervan te onderzoeken en combineren.

Om het tienjarig bestaan van het ‘nieuwe’ woonzorgcentrum (WZC Stede Akkers) te vieren maakten Colectivo Lucuado een artistieke vertaling van de zorgtraditie van de campus. In samenspraak met enkele bewoners en personeelsleden werk er gekozen voor een ontwerp van een sterke zorgende vrouwfiguur in combinatie met het vroegere moederhuis en zorgcentrum (het ‘H-gebouw’). Het beeld vertaalt zo de historie van de campus. Door de muurschildering op het gebouw ‘de Linde’, waar bewoners van de campus leven, krijgt het een allesomvattend karakter.