Stad Hoogstraten zet al een tijdje sterk in op tal van initiatieven rond digitale inclusie. Vanaf maandag 20 februari lanceren we bovendien een digipunt tijdens de maandagavondopening in het stadhuis. Tussen 18.00 en 20.00 uur is er een digihelper aanwezig om bewoners en bezoekers verder te helpen met vragen rond de digitale dienstverlening van de stad en andere overheden.

Steeds meer dienstverlening wordt gedigitaliseerd, maar dat is lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Ook de dienstverlening van de stad kent steeds meer digitale toepassingen. Dat heeft heel wat voordelen, maar roept vaak ook vragen op bij inwoners die minder digitaalvaardig zijn. Om hieraan tegemoet te komen wordt nu een ‘digipunt’ ingericht in het stadhuis. “Maandagavond is één van de drukste momenten in het stadhuis,” vertelt burgemeester Marc Van Aperen, “onze medewerkers krijgen vaak vragen over digitale toepassingen zoals itsme, Mijn Burgerprofiel of de mogelijkheden van ons e-loket, maar hebben niet altijd de tijd om hier samen met de klant naar te kijken. Daar willen we met dit digipunt aan tegemoet komen.”

Op maandagavond tussen 18.00 en 20.00 uur zal een getrainde ICT-student aanwezig zijn die inwoners met dat soort vragen kan verder helpen. De student werkt voor BEEGO, een organisatie die in heel Vlaanderen en Brussel informaticastudenten inschakelt om computerhulp te bieden. “Via BEEGO bieden we sinds het najaar van 2022 gratis computerhulp aan huis aan voor onze inwoners. Al sinds 2020, toen met de wereldwijde gezondheidscrisis de digikloof meer dan ooit zichtbaar werd, werken we met de stad aan een e-inclusiebeleid gericht op de minder digitaalvaardige burgers. In het kader hiervan hebben we BEEGO ingeschakeld. Met de inrichting van dit digipunt breiden we de werking van BEEGO verder uit,” licht schepen van Samenleving Faye Van Impe toe. 

Inwoners zullen bij het digipunt terecht kunnen met al hun vragen over digitale dienstverlening van de overheid, zowel van Hoogstraten als van de andere overheden. Dat kan gaan over specifieke processen zoals het maken van een afspraak in het stadhuis als over toepassingen als Mijn Burgerprofiel of Tax-on-web. “De ICT-student zal de tijd nemen om de klant wegwijs te maken in dat soort toepassingen, maar hij kan niet helpen met inhoudelijke vragen. Wegwijs maken in tax-on-web en hoe dat werkt kan wel, maar samen een belastingaangifte invullen niet”, verduidelijkt schepen van ICT Arnold Wittenberg. 

De stad voorziet een proefperiode van maandag 20 februari tot eind juni 2023. Nadien zal geëvalueerd worden of het digipunt de gewenste resultaten oplevert. Je vindt het digipunt bij het onthaal van het stadhuis (Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten).