Ludiek statement zorgt voor exponentiële toename van straatnaambordjes in Meer centrum.

Onder het motto ‘we vieren liever iemand die nog onder ons is dan iemand die overleden is’ werd ere-burgemeester Arnold Van Aperen door de fractie gehuldigd voor zijn 24 jaar burgemeesterschap. Normaal gezien worden straatnamen alleen gegeven aan overleden personen maar Hoogstraten Leeft vond echter dat ze Arnold Van Aperen nu al ‘zijn plein’ mochten geven als erkenning voor zijn jarenlange inzet en dienstbaarheid”, beklemtoonde Herman Snoeys eerder reeds, raadslid Hoogstraten Leeft.

Na alle heisa van de afgelopen maanden in de besloten vergaderingen van de gemeenteraad vond Arnold Wittenberg het gepast om een ludiek statement te poneren. Naast het alom verguisde straatnaambordje, ‚burgemeester Arnold Van Aperenplein’, verrezen plots 23 extra naambordjes. „24 bordjes, het totaal aantal jaren dat Arnold Van Aperen ten dienste stond van de Hoogstraatse gemeenschap”, stelt Arnold Wittenberg.

De extra 23 naambordjes maken melding van surrealistische kunstenaars zoals René Magritte, Salvador Dali, M.C. Escher.

Arnold Wittenberg deed grondig navraag bij diverse steden en gemeenten met betrekking tot de aangehaalde probleemstelling (hulpdiensten zouden zich kunnen vergissen van plaats), doch geen enkele ervan heeft hiervan ooit problemen ondervonden in gelijkaardige situaties. Ook is het mogelijk volgens Wittenberg dat levende personen al een plein krijgen. „Er zijn voorbeelden in andere gemeenten waarbij jongeren hun naam wordt gegeven aan speelpleinen.” besluit Arnold Wittenberg.