€ 61,5 miljoen betalen U & ik voor de strijd tegen zwerfvuil!

In mei publiceerde de VVSG (Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten) de kosten van het zwerfvuilbeleid in Vlaanderen voor 2013. De eerste keer dat er zo een uitgebreid onderzoek kwam naar de werkelijke kostprijs. Het bedrag was hallucinant … 61,5 miljoen euro kostte het Vlaanderen, in 2013, om zwerfvuil op te ruimen, te verwerken, preventiecampagnes te voeren en zo meer. Omgerekend komt dit neer op 9,60 per inwoner. Voor een stad als Hoogstraten, met 21 000 inwoners, komt dit neer op € 201 600 voor 2013.

“In 2013 werd 17.500 ton zwerfvuil opgeruimd in Vlaanderen. Dat is evenveel als het gewicht van
5 833 olifanten te samen.”

SONY DSC
Meer dan 5000 olifanten en een klein paardje.
Het onderzoek wees uit dat in 2013 17.500 ton zwerfvuil werd opgeruimd in Vlaanderen. Dat is evenveel als het gewicht van 5 833 olifanten te samen – INDRUKWEKKEND dus. Als je dit gaat omrekenen per inwoner, dan komt het neer op 2,7 kilogram zwerfvuil per jaar. Dat is dan weer evenveel als het gewicht van het kleinste paardje ter wereld. Het probleem van zwerfvuil is op sommige plaatsen groter dan op anderen. Waarbij het opvalt dat afvalverzamelplaatsen (glasbollen, plaatsen met een textielcontainer) en parkeerterreinen aan snelwegen meer gevoelig zijn voor zwerfvuil vanwege de anonimiteit. Ook dat niemand zich echt verantwoordelijk voelt voor de netheid van deze plaatsen speelt ook mee. Woonwijken zijn, net om deze reden, heel proper omdat de inwoners zich verantwoordelijk voelen voor de netheid van hun straat. Wie woont er nu niet in graag in een propere straat?

DSC09804%20%28exemplaar%29

Zwerfvuil = nog geen sluikstorten.
Zwerfvuil is klein afval dat mensen, bewust of onbewust, achterlaten op een plaats die daar niet voor voorzien is. Onder klein afval verstaan we: papiertjes, blikjes, sigarettenpeuken, kauwgom, flesjes, … Sluikstorten is het doelbewust storten van huishoudelijk vuil, vaak dichtgeknoopte vuilzakken, om de afvalinzameling te ontwijken.

Statiegeld, komt het er of niet?
De Vlaamse regering onderzoekt momenteel de invoering van een statiegeldsysteem voor eenmalige drankverpakkingen, zoals de welbekende blikjes en plastic flesjes. Voorbeelden uit het buitenland, Zweden, Finland, Estland, … leren dat de retourneringsgraad bij statiegeld hoger ligt dan in andere inzamelsystemen. Tot slot kan statiegeld zorgen voor een daling van 40% van het volume van het zwerfvuil: dat is namelijk
In Finland staat er al jaren statiegeld op drankverpakkingen, zoals op dit Angry Bird blikje. het aandeel dat de lege drankverpakkingen daar nu in hebben. Dat is logisch, wat wie gooit er nu geld weg?
Zoals het verlagen van de hinder door zwerfvuil zijn er nog andere voordelen, zeker voor het milieu, maar ook de stijging van de waarde van onroerend goed. Een studie uit de VS toonde aan dat vastgoed meer waard is waar er weinig zwerfvuil is dan daar waar er veel zwerfvuil is. Of dit ook voor Vlaanderen zo is, is nog nooit onderzocht, maar dat het waarschijnlijk wel is, daar kan je met je gezond verstand wel bij. Statiegeld op drankverpakkingen kan een middel zijn om het zwerfvuilprobleem aan te pakken.

Op zaterdag 6 juni, heeft limburg.net (Limburg.net is de afvalintercommunale van Limburg en de stad Diest, de grootste van Vlaanderen. Ze staan in voor de afvalpreventie en inzameling van de 44 gemeenten in de provincie Limburg en de stad Diest.) de campagne ‘YES WE CAN’ gestart. Ze ijveren voor statiegeld op blikjes en plastic flessen, zodat enkel de vervuiler betaald & niet de belastingsbetaler. meer info op: http://yeswecan.vlaanderen/ of via de #limburgvoorstatiegeld
infographic_desktop

bronnen: 

Vlamingen betalen jaarlijks 61,5 miljoen euro voor strijd tegen zwerfvuil. / Lokaal mei 2015
Impactanalyse invoering statiegeld op eenmalige drankverpakkingen
/ Eindrapportage impactanalyse – Aftasten van de bandbreedtes van impact van het invoeren van
een statiegeldsysteem op eenmalige drankverpakkingen in Vlaanderen. / Ovam

http://www.limburg.net/, geraadpleegd op zondag 7 juni 2015