Op de gemeenteraad van 14 december kaartte raadslid Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft) het gebrek financiële middelen aan, om de problematiek op te lossen rond de vele menselijke uitwerpselen die zich bevinden op de industriezone LCHM in Meer (Hoogstraten). Tijdens de gemeenteraadzitting van 27 april 2015, nu 8 maanden geleden, bracht hij dit eerder plastisch op de gemeenteraad.

De stad Hoogstraten voorziet in de begroting van 2016  10 000 euro voor verfraaiing van de transportzone met bijzondere aandacht voor zwerfvuil. “Dit geld dient om het zwerfvuil op te ruimen.  Er is geen geld voorzien voor oplossingen om de vele uitwerpselen die er liggen alsook de gevulde flessen met urine te verwijderen!” aldus raadslid Arnold Wittenberg.

De met urine gevulde flessen zijn zo’n groot probleem dat de firma die instaat om de industriezone proper te houden deze niet meer opruimt.  Door de grote hoeveelheid vervuilende flessen, zijn deze onbruikbaar geworden voor recyclage. “De keep-it-clean actie heeft ervoor gezorgd dat er op de industriezone een zuiverheid van 85% gehaald wordt. De gevulde urine flessen die ook in de vuilbak terecht komen, doen helaas deze inspanningen teniet. Keep -it-clean is een goed werkend initiatief, maar we zijn er nog niet.” gaat Arnold Wittenberg verder.

Voor hem is het dan ook duidelijk: “Willen we dat bedrijven in Meer en bij uitbreiding in Hoogstraten blijven, moeten we investeren in sanitaire voorzieningen zodat  de gezondheid van het werkend personeel niet langer bedreigd wordt”.

 

<p><a