NMBS breidt stationsparking Noorderkempen uit. 

De NMBS is begonnen met de uitbreiding van de parking “Station Noorderkempen”, een positief gegeven. De vele pendelaars die ’s morgens daar hun wagen neerzetten, hebben de parking al snel zien verzadigen. Met de uitbreiding wordt de capaciteit een stuk vergroot: 245 extra parkeerplaatsen. 

De werkgroep rond “Station Noorderkempen” juicht dit initiatief alleen maar toe! “Hoe meer mensen hun auto parkeren om hun traject verder te zetten met de trein, hoe positiever.  Meer gebruik van het openbaar vervoer is een oplossing voor het verkeersinfarct rond Antwerpen en tegelijk ook beter voor onze leefomgeving” besluit Joris Van der Schoot van de werkgroep.

Tegelijk merkt de werkgroep op dat de verkeersveiligheid en de vlotheid van het verkeer in het gedrang komt. De huidige situatie is dat zowel de inrijdende als de uitrijdende wagens van de parking via één  toegangsweg rijden waarbij de auto’s elkaar niet kruisen. Door deze tweede parking moeten de wagens die deze parking uitrijden, de rijstrook van de inrijdende wagens kruisen en invoegen op de rijstrook van de uitgaande auto’s van de grote parking. Als constructief voorstel lanceert de werkgroep een origineel idee! “Het kunstwerk dient als centraal uitganspunt. We kunnen dit kunstwerk, dat reeds in een ronde bak staat, als middelpunt nemen van een nieuwe rotonde. Concreet betekent dit dat de bestaande toegangsweg  verlegd wordt en dat de ruimte rond het kunstwerk ingericht wordt als rotonde. Hierop kunnen dan de in- en uitgangen van de bestaande en nieuwe parking worden aangesloten”  besluit Arnold Wittenberg van de werkgroep.

De schepen van mobiliteit van Brecht Luc Torfs (Groen) is alvast het voorstel genegen: “Dit is een voorstel dat ik alleen maar kan toejuichen! De NMBS is reeds begonnen met de werken. Hopelijk kunnen ze dit idee nog opnemen voordat de nieuwe parking opgeleverd wordt”.