Raboennizaal deugt niet. 

 

Afgelopen maandag (24 okt. 2016) stond de nieuwe huurovereenkomst van de Raboennizaal tussen de Stad Hoogstraten en ’t Spijker op de agenda van de gemeenteraad. Raadslid Arnold Wittenberg (Hoogstraten LEEFT) was duidelijk: “We gaan erop vooruit, maar de weg is nog lang. Het probleem is dat de Raboennizaal niet geschikt is als gemeenschapscentrum.”

 

Vanaf 1 januari 2015 heeft Hoogstraten een gemeenschapscentrum. Het gemeenschapscentrum is een verzameling van verschillende locaties: het auditorium van het IKO, het raadshuis van Meerle, een zaaltje in de bibliotheek van Hoogstraten en tot slot de Raboennizaal van ‘t Spijker.

Deze zaal wordt gehuurd door de Stad Hoogstraten bij ’t Spijker voor een maandelijkse huurprijs van € 1000 en een dagvergoeding van € 500 / dag wanneer de zaal gebruikt wordt. De stad rekent deze prijzen gedeeltelijk door aan de Hoogstraatse verenigingen: zij moeten €250 betalen per dag. Hier knelt echter het schoentje. Raadslid Arnold Wittenberg (Hoogstraten LEEFT): “In het verleden was het zo dat het organiseren van een evenement in de Raboennizaal € 500 kostte. Als men de dag voordien opbouwde en de dag nadien afbrak, werd hiervoor geen meerkost aangerekend. Wil men dit vandaag de dag doen … kost dit WEL extra geld … Een dag voordien opbouwen en een dag nadien afbreken: € 250 per dag. Drie dagen kost dus € 750 voor een Hoogstraatse vereniging, ongeacht of ze aan het opbouwen, afbreken of het repeteren zijn. Waar een vereniging in het verleden dus € 500 betaalde, betaalt deze nu € 750! Het wordt dus niet goedkoper maar DUURDER! Dit kan niet de bedoeling zijn.”

 

Er kwam luid protest tegen deze regeling door de cultuurraad en Hoogstraten LEEFT. Afgelopen jaar werd dit reeds herhaaldelijk aangehaald tijdens overleg binnen het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum of op de gemeenteraad (https://arnoldwittenberg.be/2016/05/02/ik-ga-naar-de-gemeenteraad-en-neem-mee/).  De stad Hoogstraten heronderhandelde met ’t Spijker en er werd een nieuwe vijfjarige huurovereenkomst opgemaakt. Met de nieuwe huurovereenkomst huurt de stad de Raboennizaal voor €670/maand voor de eerste drie jaren en €750/maand voor de laatste twee jaren. De dagvergoeding van € 500 zal terug gebracht worden naar €225 met daarbij ook de aanpassing dat indien er de dag voorafgaand of volgend op een event gebruik wordt gemaakt van de zaal en er niet verwarmd dient te worden, de zaal kosteloos ter beschikking wordt gesteld. De fractie Hoogstraten LEEFT antwoordde bij monde van raadslid Arnold Wittenberg positief: “Er is rekening gehouden met de opmerkingen van de cultuurraad en onze fractie. We zijn hierover zeer tevreden. De verlaging van de huurprijs moet nog wel worden doorgevoerd in het retributiereglement, zodat onze verengingen ook minder gaan moeten betalen. We hopen dat het college hier zeer snel werk van maakt. Opmerkelijk is dat we als stad een maandelijkse huurvergoeding betalen voor deze zaal bovenop een dagvergoeding terwijl de stad ook sportinfrastructuur huurt bij dezelfde eigenaar en hier enkel een dagvergoeding moet betalen.”

 

Raboennizaal is niet de beste oplossing.
Voor Hoogstraten LEEFT is dit niet de beste oplossing. Raadslid Arnold Wittenberg: “In 2014 moest er snel een huurovereenkomst gemaakt worden met een zaal anders zouden we geen recht hebben op Vlaamse subsidies.” Arnold Wittenberg diepte het verslag van de cultuurraad van april 2014 op waarbij de cultuurraad zich afvroeg waarom er net voor deze zaal geopteerd was, gelet op de vele technische mankementen. Zowel door de toenmalige schepen als door de cultuurraad werden er andere pistes vooropgesteld. De schepen van cultuur antwoordde, zoals neergeschreven in het verslag: “Nu werd echter de snelste oplossing gevolgd. Er was geen tijd voor meerdere pistes. Na de goedkeuring van de subsidies kunnen de andere pistes ook bekeken worden.” Op de gemeenteraad vroeg raadslid Wittenberg hoe het stond met dit engagement.  De schepen blaast warm en koud wat doet vermoeden dat hij dit niet heeft onderzocht, een gemiste kans! Vergeet niet dat de zaal zowel op technisch als artistiek vlak heel wat mankementen vertoont:
– onveilig technisch plafond dat het niet gebruik wordt uit schrik dat als er lampen extra aan worden opgehangen, heel de boel naar beneden komt;
– gigantische gaten in de theaterdoeken;
– de ingang van de artiesten is langs het werkkot van de klusjesmannen van ’t Spijker.

Deze zaal doet totaal niet aan de hedendaagse technische en artistieke vereisten terwijl een andere zaal (deze van het Klein Seminarie) veel beter voldoet aan al deze voorwaarden. De stad had ook hiermee het gesprek aan moeten gaan. Met de centen die we krijgen vanuit Vlaanderen kunnen we meer doen dan dat we vandaag doen voor cultuur in Hoogstraten” besluit raadslid Arnold Wittenberg (Hoogstraten LEEFT).

 

foto: artiesteningang lans materiaalkot van de werkmannen

 

gmf3ooTA