IK GA NAAR DE GEMEENTERAAD EN NEEM MEE….

“Ik ga naar de gemeenteraad en neem mee … twee schoenen”, zo begon raadslid Arnold Wittenberg (Hoogstraten LEEFT) zijn geanimeerde tussenkomst. De ene schoen: vuil en versleten en de andere schoen: nieuw en proper, zijn een metafoor voor het gemeenschapscentrum.

Het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum, waar raaadslid Arnold Wittenberg (Hoogstraten LEEFT) deel van uitmaakt, bekeek onlangs de verschillende gebouwen. Ook de Raboennizaal werd bezocht. “De toestand van dit gebouw is zorgelijk: het technisch plafond is onveilig/onbetrouwbaar, artiesten moeten binnenkomen langs de werkplaats van de klusjesman, …….…”. De stad investeerde al heel wat in deze Raboennizaal: zo werd er gezorgd voor warm water voor de artiesten. De ingang werd opgehoogd zodat ook minder mobiele mensen toegang krijgen. “De stad betaalt per maand 1000 euro aan de eigenaar en daarbovenop nog eens 500 euro per keer dat de zaal gebruikt wordt. Daarnaast investeerde de stad heel wat in verfraaiingswerken. Maar ….. er zijn nog grote werken nodig: veilig maken van technisch plafond, nieuw podium, nieuwe toneeldoeken, ……………. “Dit gaat nog eens duizenden euro’s kosten aan de gemeenschap” gaat Arnold Wittenberg (Hoogstraten LEEFT) verder.

“Het is opmerkelijk dat we blijven investeren in een zaal (schoen) die versleten is, terwijl er een andere zaal (schoen) veiliger en beter geschikt is: de zaal van het Klein Seminarie. We vragen dan ook aan het college / de schepen van cultuur dat, nu ze het contract met de eigenaar van de Raboennizaal aan het heronderhandelen zijn, ze ook willen uitkijken naar het huren van een andere zaal. De zaal van het Klein Seminarie voldoet beter aan de artistieke en veiligheidsnoden van een echt gemeenschapscentrum!” besluit raadslid Arnold Wittenberg (Hoogstraten LEEFT).

Het schepencollege is momenteel het contract met de eigenaar van de Raboennizaal aan het heronderhandelen omdat bleek dat in bepaalde situaties verenigingen meer betalen i.p.v. minder, iets wat raadslid Arnold Wittenberg (Hoogstraten LEEFT) al opmerkte in de gemeenteraad van januari 2015 toen het contract werd goedgekeurd.

foto: langs deze weg moet het materiaal naar het podium gebracht worden

IMG_1255