Peter Elbertse, lijsttrekker voor de nieuwe Bredase partij   uit Nederland en Arnold Wittenberg, gemeenteraadslid namens Hoogstraten LEEFT uit België, ijveren samen voor een hechte grensoverschrijdende samenwerking voor de transportzone Hazeldonk-Meer, één van de grootste logistieke hotspots van Europa. Zij nemen binnenkort het initiatief om de raadsleden van betrokken gemeentes bij elkaar te brengen om te discussiëren over het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie.

Toen de grenscontroles wegvielen, kreeg de transportzone Hazeldonk-Meer met langdurige leegstand van bedrijfspanden te kampen. Door samenwerking tussen Nederlandse en Belgische ondernemers in de bedrijvenvereniging LCHM kon er adequaat op de leegstand worden ingespeeld. Bedrijven zijn gaan groeien. Inmiddels vinden er duizenden mensen werk op Hazeldonk-Meer. Een ongekend economisch belang voor Breda, Hoogstraten en de regio.

Extended gateway

Gemeenteraadslid Arnold Wittenberg (Hoogstraten LEEFT): “Exacte cijfers zijn niet beschikbaar. Schattingen wijzen op 10 à 30 werknemers per hectare. Een bedrijf dat enkel producten opslaat heeft uiteraard minder werknemers in dienst dan een bedrijf dat bijvoorbeeld ook producten herverpakt.” Toch is er nog veel meer potentie voor de transportzone. Peter Elbertse (Volmondig Ja): ” Als je bedenkt dat het aantal vrachtwagenbewegingen bij Hazeldonk-Meer op één dag vergelijkbaar is met die in de Botlek, kan de transportzone de poort naar Nederland/Europa zijn. Een verlengde toegangspoort, ‘extended gateway’, van de havens van Antwerpen en Rotterdam.” Wittenberg vult aan: ” Onze belangrijkste toegangspoorten of gateways (de luchthaven en de havens) krijgen steeds meer te maken met ruimtegebrek en opstopping van verkeer. Het creëren van achterlandlocaties met kenmerken van een gateway, de ‘extended gateway’, is hiervoor een oplossing. Door snelle en frequente verbindingen met de gateways moeten deze achterlandlocaties de investeerder dezelfde mogelijkheden en dienstverlening kunnen bieden als locaties in de gateway zelf. Zo plukken wij als achterlandlocatie de vruchten van het economisch succes van de haven van Antwerpen.”

Visie over gemeente- en landsgrenzen heen

Vanuit het potentieel dat Elbertse en Wittenberg zien voor de gehele transportzone staken ze de koppen bij elkaar. Voor beiden is het belangrijk dat er wordt samengewerkt aan een gedragen visie en toekomst over de gemeente- en landsgrenzen heen.

Wittenberg: ” In Hoogstraten is men bezig met het opmaken van een masterplan rond de transportzone. Het is nodig om de bestemming van de transportzone duidelijker te omschrijven, te actualiseren en af te stemmen op de huidige situatie in de sector transport, distributie en logistiek. Het is belangrijk dat dit gebeurt in samenspraak met de huidige bedrijven en in nauw overleg met Nederland. Dit gebeurt nu te weinig. ” Elbertse: ” Er is geen gemeenschappelijke visie op waar men naar toe wil. Beide gemeenten komen incidenteel samen om zaken te bespreken, zoals rond camera’s en overlast, maar er is niets structureels.”

Treeport

Hazeldonk-Meer biedt economische groeikansen voor de steden Breda en Hoogstraten maar ook voor de regio. Binnenkort start de ontwikkeling Treeport. De gemeente Zundert wordt daarmee ook een belanghebbende op Hazeldonk-Meer 3.0. Tussen de bedrijven wordt goed samengewerkt om het logistieke centrum verder te ontwikkelen. Deze samenwerking moet er ook komen tussen de lokale overheden van Breda, Hoogstraten en Zundert. Elbertse en Wittenberg pleiten voor het opstellen van een toekomstvisie waarin de ontwikkeling en groei worden geborgd. Laat Hazeldonk-Meer het visitekaartje worden van Breda, Hoogstraten en Zundert.

De betrokken raadsleden hebben ook al enkele concrete ideeën uitgewerkt. Zo willen ze inzetten op het verbeteren van mobiliteit, administratieve vereenvoudiging, netheid, duurzaamheid en veiligheid.

Veiligheid

Elbertse: ” (Poging tot) ladingdiefstallen op Hazeldonk-Meer zijn een groot probleem. LCHM heeft geïnvesteerd in camerabewaking. Maar het verschil in wetgeving tussen beide landen staat het efficiënt uitlezen van de beelden in de weg. Hier moeten we naar kijken.”

Duurzaamheid

Wittenberg: “Onderzoek de aansluiting op het spoor. Laat de bestaande busverbinding Breda-Antwerpen-Hulst ook stoppen bij het station Noorderkempen en de transportzone. Er zijn bedrijven die hun personeel nu met kleine bestelwagens moeten ophalen, omdat ze er met het openbaar vervoer niet kunnen komen. Door aan de bestaande busverbinding extra haltes toe te voegen, kunnen we bedrijven en werknemers echt uit de nood helpen.”

Administratieve vereenvoudiging

Elbertse: ” Administratieve vereenvoudiging is voor ons ook een speerpunt. De douane heeft nu geen kantoor meer. Dat levert vertraging op in de administratieve afhandeling van goederen doorvoer. Wittenberg: “Aan Belgische kant is het verkrijgen van de nodige douanedocumenten een werk van lange adem, zeker in het weekend. Doordat het douanekantoor is verhuisd van Meer naar Antwerpen duurt het in het weekend nu soms enkele uren voordat de douane in Meer is. Dit moet efficiënter, willen we dezelfde service kunnen leveren aan onze bedrijven als ‘extended gateway’ van de haven.”

Netheid

Om de kwaliteit en het imago van de transportzone te verbeteren introduceerden de gemeenten Breda en Hoogstraten in 2014 ‘Keep it clean’. Een voorbeeld van een geslaagde grensoverschrijdende samenwerking vinden Elbertse en Wittenberg.
Op iedere locatie kwamen ten minste twee afvalcontainers: één voor PMD (plastic flessen en flacons, metaal verpakkingen en drankkartons) en één voor restafval. De informatievoorziening rondom de containers is te vinden op informatiepanelen, vlaggen en wegmarkeringen. In de gemeenteraad van Hoogstraten haalde Wittenberg al meerdere keren de problematiek van het wildplassen en kakken aan. “Bedrijven worden geconfronteerd met uitwerpselen in hun directe omgeving, soms zelfs gewoon voor de deur, de aantrekkelijkheid van het bedrijventerrein en de hygiëne moeten verhoogd worden. Het inzetten op kwalitatieve sanitaire voorzieningen, die hufterproof moeten zijn, is noodzakelijk.” Elbertse vult aan: “Aan Nederlandse kant is er sinds kort een bewaakte parking voor vrachtwagens waar sanitaire voorzieningen aanwezig zijn.” Wittenberg pleit voor eenzelfde oplossing aan Belgische kant in samenspraak met Nederland. “Het kan niet de bedoeling zijn dat we met elkaar in concurrentie gaan d.m.v. verschillende prijzen aan Belgische en Nederlandse kant; we moeten elkaar aanvullen en versterken.”