De huisdierensticker is er. 

Op “Werelddierendag”, 4 oktober 2017, vroeg gemeenteraadslid Arnold Wittenberg (Hoogstraten LEEFT) extra aandacht voor huisdieren bij woningbranden via de ‘Red onze huisdieren’ sticker.

Bij een brand is het de taak van de hulpdiensten om als eerste zoveel mogelijk mensen te redden. Daarna gaat de aandacht naar het gebouw. “Aan dieren wordt vaak minder gedacht. Meestal weet men niet of er al dan niet dieren in huis zijn. Op deze “Werelddierendag” vroeg ik hiervoor extra aandacht. De huisdierensticker is een extra hulpmiddel voor de brandweer.” vertelt raadslid Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft).

Hij ontwikkelde een sticker die eigenaars van huisdieren kunnen uithangen aan hun raam. Arnold Wittenberg: “Het is vrij eenvoudig. Je vinkt aan op de sticker welk huisdier je hebt: hond, kat, vogel of konijn. Andere huisdieren kan je noteren bij andere. Je hangt deze sticker goed zichtbaar voor het raam. Bij een woningbrand ziet de brandweer in één opslag welke huisdieren er aanwezig zijn en kunnen zij deze proberen te redden.”

Begin 2018 werd dit initiatief besproken op het directiecomité van brandweerzone Taxandria. Men berichtte gemeenteraadslid Arnold Wittenberg dat men positief staat tegenover dit project en ze geen bezwaar hebben indien de stickers zouden verdeeld worden.

In mei 2018 kondigde Vlaamse overheid aan dat er een uniforme huisdierensticker over heel Vlaanderen verspreid zou worden. Vanaf nu is deze uniforme Vlaamse huisdierensticker te verkrijgen in het stadhuis van Hoogstraten.Gemeenteraadslid Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft) is hierover tevreden: “een klein gebaar dat zoveel verschil kan maken!” .

 

Foto: Arnold Wittenberg met hond Diezel en Geert Marijnissen.