Het stadsbestuur van Hoogstraten en ’t Spagaatje zijn al jaren in de weer met plannen voor de verwezenlijking van een bovenlokale gymhal. De gemeenteraad spreekt zich vanavond uit over het uitvoeringsdossier en de aanbesteding. Verwacht wordt dat de bouw nog dit jaar kan starten.

Voor de gymnastieksport in de ruime regio rond Hoogstraten is er al enige tijd een grote nood aan specifieke sportinfrastructuur. Alle gymnasten, niet enkel zij die aan topsport doen, maar ook de vele recreatieve sporters willen graag efficiënter, veiliger en op een hoger niveau trainen. De realisatie van het gymcomplex van Hoogstraten zal aan alle noden tegemoetkomen. De gymhal vormt de eerste fase van de ontwikkeling van Sportpark Wereldakker op de gronden achter het Klein Seminarie. Hiervoor is een nauwe samenwerking ontstaan tussen ’t Spagaatje, Hoogstraten Voetbalvereniging, Atletiekvereniging Noorderkempen en het Klein Seminarie.

Het bovenlokale gymcomplex zal bestaan uit een gymzaal, een polyvalente zaal en een danszaal. De gymzaal wordt uitgerust met alle olympische toestellen voor dames- en herentoestelturnen. Ook tumbling en trampolinespringen zijn mogelijk. De polyvalente zaal wordt uitgerust met kleutermateriaal en is geschikt voor multimove, rugscholing, yoga, seniorengym. Tot slot zal de danszaal voorzien worden van een spiegelwand en balletbarre zodat verschillende dansvormen in optimale omstandigheden kunnen worden aangeleerd en beoefend.

Als alles goed gaat, keurt de gemeenteraad op 22 juni het uitvoeringsdossier en de aanbesteding van het gymcomplex goed. De aansluiting aan de dreef achter het Klein Seminarie middels een pleinzone wordt in één keer mee gerealiseerd. Het budget wordt geraamd op 2,8 miljoen euro en verwacht wordt dat de bouwwerken eind 2021 klaar zullen zijn. Vanaf dan zal ’t Spagaatje hoofdgebruiker van de verschillende zalen zijn. Daarnaast gaat het Klein Seminarie een 32-tal uren per week tijdens de schooluren gebruik maken van de infrastructuur. De stad treedt op als bouwheer en investeert in het gebouw. ’t Spagaatje zorgt voor de sportspecifieke inrichting van de verschillende zalen.

De bovenlokale gymhal is een duurzame investering in de gezondheid van de Hoogstraatse bevolking en een belangrijke ondersteuning van het Hoogstraatse verenigingsleven. De

Vlaamse overheid subsidieert dit project met een bedrag van € 350.000 euro. Ook de Provincie Antwerpen doet een duit in het zakje met een subsidie van € 150.000.