Stad Hoogstraten lanceert nieuw platform voor vrijetijdsinfrastructuur

Hoewel het coronavirus een grote spelbreker blijft in de vrijetijdsbeleving, durven we dromen van een tijd waarin het virus onze levens niet langer beheerst. Daarom steekt de stad haar UiT in Hoogstraten-webpagina (www.uitinhoogstraten.be) in een nieuw jasje en wordt de Zaalzoeker gelanceerd. Een nieuwe applicatie waarmee inwoners en organisatoren eenvoudig op zoek kunnen gaan naar een locatie voor allerleiactiviteiten: privéfeesten, vergaderingen, repetities, opvoeringen,…

De Zaalzoeker komt er met de lancering van de volledig vernieuwde webpagina www.uitinhoogstraten.be. Op die pagina vind je het actuele vrijetijdsaanbod in de gemeente. De vrijetijdsagenda is gebaseerd op de gegevens van de Vlaamse UiTdatabank. Naast een heel nieuwe look & feel voor de pagina werden er ook heel wat nieuwigheden toegevoegd, zoals dus de zaalzoeker en een infoportaal voor organisatoren.

“We zijn heel blij dat we deze gratis zoekmachine ter beschikking kunnen stellen van onze inwoners”, vertelt schepen voor ICT en Cultuur Arnold Wittenberg. “Het systeem is op zich heel eenvoudig: aan de hand van een aantal zoekfilters kan je je resultaten verfijnen en zo een geschikte locatie voor jouw activiteit vinden. De Zaalzoeker beperkt zich niet enkel tot gemeentelijke infrastructuur, maar zal ook particuliere accommodatie omvatten.”

Momenteel is het aanbod in de Zaalzoeker nog wat beperkt, maar daar zou snel verandering in moeten komen. “We zullen de komende dagen proactief mails versturen naar eigenaars en uitbaters van verhuurlocaties”, licht burgemeester Marc Van Aperen toe. “Daarnaast lanceren we ook een oproep aan alle aanbieders van feestzalen, vergaderlokalen, sportvelden,… om hun accommodatie in te geven in de Zaalzoeker. Een locatie registreren is heel eenvoudig en is op een paar minuten gebeurd. We zijn ervan overtuigd dat we er samen een groot succes van kunnen maken.”

Naast de Zaalzoeker is de vernieuwde webpagina rond UiT in Hoogstraten een goede bron van informatie voor allerhande vragen rond evenementen. De UiT-agenda biedt een mooi overzicht van alle georganiseerde activiteiten. Ook voor organisatoren is de webpagina van UIT in Hoogstraten een handig platform. Zij kunnen er terecht voor tal van vragen over het organiseren van evenementen en vinden er info over de ondersteuning die Stad Hoogstraten kan bieden. “De vernieuwing van deze webpagina is een eerste stap in de verdere uitbouw van onze vrijetijdscommunicatie. We willen onze inwoners, ook in coronatijden, maximaal kunnen informeren over wat er leeft in onze gemeente op gebied van vrije tijd”, besluit schepen Arnold Wittenberg.


Stad Hoogstraten legt reglement vast voor Zaal Pax

Eind mei heeft het stadsbestuur van Hoogstraten de erfpachtovereenkomst ondertekend voor Zaal Pax. Hiermee wordt de stad de gebruiker van de gronden waarop Zaal Pax staat en waarop straks het nieuwe cultuurhuis van Hoogstraten zal verrijzen. Op 22 juni keurde de gemeenteraad het reglement goed voor de uitbating van Zaal Pax. De stad zal immers de uitbating op zich nemen vanaf 1 januari 2021.

Schepen van cultuur Arnold Wittenberg stelt de mensen gerust die in de Pax een privéfeest hadden geboekt: “Alle feesten die al in de boeken stonden, zullen kunnen doorgaan. Maar we gaan wel geen nieuwe privéfeesten toestaan vanaf het moment dat de stad de uitbating op zich neemt. Daarmee trekken we de lijn door die vanuit de stad al jaren gehanteerd wordt bij het verhuren van gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur. Het is immers de bedoeling om die infrastructuur maximaal ter beschikking te stellen van het socioculturele leven in Hoogstraten. De verenigingen kunnen in de periode na 1 januari 2021 nog volop terecht in de Pax.”

De cijfers tonen dat het aandeel privéfeesten in de Pax ook niet meer op hetzelfde niveau waren als in de afgelopen decennia. Er is op het grondgebied van Hoogstraten ondertussen een groot aanbod aan feestzalen van allerlei afmetingen. Iedereen vindt hier zijn gading wel in. Zaal Pax zal dus volledig ten dienste staan van de honderden activiteiten van diverse verenigingen die er jaarlijks plaatsvinden.

Het stadsbestuur zal het haar burgers wel gemakkelijker maken om de juiste feestzaal te vinden voor elk feest. Om haar burgers wegwijs te maken in dat aanbod van feestzalen zet het stadsbestuur in op de ontwikkeling van een online zalenzoeker. Die wordt verwacht tegen het einde van de zomer. Via die online zalenzoeker kunnen burgers en verenigingen in één oogopslag het volledig aanbod van zalen in Hoogstraten bekijken en zien wat de mogelijkheden zijn op het vlak van prijzen, capaciteit en service.

Om vanaf 1 januari 2021 verhuringen te kunnen voorzien in de lokalen van zaal Pax diende een huishoudelijk en retributiereglement opgemaakt te worden. Dat werd op 22 juni goedgekeurd te worden door de gemeenteraad. Bij de opmaak van deze reglementen werd zoveel mogelijk rekening gehouden met de reeds bestaande tarieven en werkwijze. Dit werd ook veelvuldig zo doorgesproken en afgesproken met het afscheidnemend paxcomité. De bedoeling is om de overgangsperiode tussen 1/1/2021 en 1/8/2022 (de vermoedelijke startdatum van de afbraakwerken) zo vlot mogelijk te laten lopen en zo min mogelijk veranderingen door te voeren.

Tijdslijn:
De stad neemt dus de uitbating van Zaal Pax over vanaf 1 januari 2021 voor vermoedelijk een termijn van anderhalf jaar. Het begin van de bouw van het nieuwe Hoogstraatse cultuur

huis is immers gepland op 1 augustus 2022. Als de werken volgens planning verlopen, zou het nieuwe cultuurhuis er moeten staan tegen het einde van 2024.


Gemeenteraad Hoogstraten stemt over aanbesteding bovenlokale gymhal

Het stadsbestuur van Hoogstraten en ’t Spagaatje zijn al jaren in de weer met plannen voor de verwezenlijking van een bovenlokale gymhal. De gemeenteraad spreekt zich vanavond uit over het uitvoeringsdossier en de aanbesteding. Verwacht wordt dat de bouw nog dit jaar kan starten.

Voor de gymnastieksport in de ruime regio rond Hoogstraten is er al enige tijd een grote nood aan specifieke sportinfrastructuur. Alle gymnasten, niet enkel zij die aan topsport doen, maar ook de vele recreatieve sporters willen graag efficiënter, veiliger en op een hoger niveau trainen. De realisatie van het gymcomplex van Hoogstraten zal aan alle noden tegemoetkomen. De gymhal vormt de eerste fase van de ontwikkeling van Sportpark Wereldakker op de gronden achter het Klein Seminarie. Hiervoor is een nauwe samenwerking ontstaan tussen ’t Spagaatje, Hoogstraten Voetbalvereniging, Atletiekvereniging Noorderkempen en het Klein Seminarie.

Het bovenlokale gymcomplex zal bestaan uit een gymzaal, een polyvalente zaal en een danszaal. De gymzaal wordt uitgerust met alle olympische toestellen voor dames- en herentoestelturnen. Ook tumbling en trampolinespringen zijn mogelijk. De polyvalente zaal wordt uitgerust met kleutermateriaal en is geschikt voor multimove, rugscholing, yoga, seniorengym. Tot slot zal de danszaal voorzien worden van een spiegelwand en balletbarre zodat verschillende dansvormen in optimale omstandigheden kunnen worden aangeleerd en beoefend.

Als alles goed gaat, keurt de gemeenteraad op 22 juni het uitvoeringsdossier en de aanbesteding van het gymcomplex goed. De aansluiting aan de dreef achter het Klein Seminarie middels een pleinzone wordt in één keer mee gerealiseerd. Het budget wordt geraamd op 2,8 miljoen euro en verwacht wordt dat de bouwwerken eind 2021 klaar zullen zijn. Vanaf dan zal ’t Spagaatje hoofdgebruiker van de verschillende zalen zijn. Daarnaast gaat het Klein Seminarie een 32-tal uren per week tijdens de schooluren gebruik maken van de infrastructuur. De stad treedt op als bouwheer en investeert in het gebouw. ’t Spagaatje zorgt voor de sportspecifieke inrichting van de verschillende zalen.

De bovenlokale gymhal is een duurzame investering in de gezondheid van de Hoogstraatse bevolking en een belangrijke ondersteuning van het Hoogstraatse verenigingsleven. De

Vlaamse overheid subsidieert dit project met een bedrag van € 350.000 euro. Ook de Provincie Antwerpen doet een duit in het zakje met een subsidie van € 150.000.