Eind mei heeft het stadsbestuur van Hoogstraten de erfpachtovereenkomst ondertekend voor Zaal Pax. Hiermee wordt de stad de gebruiker van de gronden waarop Zaal Pax staat en waarop straks het nieuwe cultuurhuis van Hoogstraten zal verrijzen. Op 22 juni keurde de gemeenteraad het reglement goed voor de uitbating van Zaal Pax. De stad zal immers de uitbating op zich nemen vanaf 1 januari 2021.

Schepen van cultuur Arnold Wittenberg stelt de mensen gerust die in de Pax een privéfeest hadden geboekt: “Alle feesten die al in de boeken stonden, zullen kunnen doorgaan. Maar we gaan wel geen nieuwe privéfeesten toestaan vanaf het moment dat de stad de uitbating op zich neemt. Daarmee trekken we de lijn door die vanuit de stad al jaren gehanteerd wordt bij het verhuren van gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur. Het is immers de bedoeling om die infrastructuur maximaal ter beschikking te stellen van het socioculturele leven in Hoogstraten. De verenigingen kunnen in de periode na 1 januari 2021 nog volop terecht in de Pax.”

De cijfers tonen dat het aandeel privéfeesten in de Pax ook niet meer op hetzelfde niveau waren als in de afgelopen decennia. Er is op het grondgebied van Hoogstraten ondertussen een groot aanbod aan feestzalen van allerlei afmetingen. Iedereen vindt hier zijn gading wel in. Zaal Pax zal dus volledig ten dienste staan van de honderden activiteiten van diverse verenigingen die er jaarlijks plaatsvinden.

Het stadsbestuur zal het haar burgers wel gemakkelijker maken om de juiste feestzaal te vinden voor elk feest. Om haar burgers wegwijs te maken in dat aanbod van feestzalen zet het stadsbestuur in op de ontwikkeling van een online zalenzoeker. Die wordt verwacht tegen het einde van de zomer. Via die online zalenzoeker kunnen burgers en verenigingen in één oogopslag het volledig aanbod van zalen in Hoogstraten bekijken en zien wat de mogelijkheden zijn op het vlak van prijzen, capaciteit en service.

Om vanaf 1 januari 2021 verhuringen te kunnen voorzien in de lokalen van zaal Pax diende een huishoudelijk en retributiereglement opgemaakt te worden. Dat werd op 22 juni goedgekeurd te worden door de gemeenteraad. Bij de opmaak van deze reglementen werd zoveel mogelijk rekening gehouden met de reeds bestaande tarieven en werkwijze. Dit werd ook veelvuldig zo doorgesproken en afgesproken met het afscheidnemend paxcomité. De bedoeling is om de overgangsperiode tussen 1/1/2021 en 1/8/2022 (de vermoedelijke startdatum van de afbraakwerken) zo vlot mogelijk te laten lopen en zo min mogelijk veranderingen door te voeren.

Tijdslijn:
De stad neemt dus de uitbating van Zaal Pax over vanaf 1 januari 2021 voor vermoedelijk een termijn van anderhalf jaar. Het begin van de bouw van het nieuwe Hoogstraatse cultuur

huis is immers gepland op 1 augustus 2022. Als de werken volgens planning verlopen, zou het nieuwe cultuurhuis er moeten staan tegen het einde van 2024.