Hoogstraten is ondertussen aan zijn derde stadsdichter toe. Na de doorkomst van twee jonge mannen, Daan Janssens en Michiel Van Opstal, wordt de poëtische pen nu doorgegeven aan de 56-jarige Monique Bol. Zij zal, gecombineerd met een gewijzigde opdracht voor de stadsdichter, een nieuwe wind laten waaien in het stadsdichterschap.

Het stadsdichterschap wordt stilaan een traditie in Hoogstraten. De voorbije jaren werd Hoogstraten op tal van poëtische interventies getrakteerd door de eerste twee stadsdichters, Daan Janssens en Michiel Van Opstal. Deze laatste zal op 28 januari de fakkel doorgeven aan Monique Bol. “We zijn heel blij met onze nieuwe stadsdichter,” vertelt schepen van cultuur Arnold Wittenberg, “we kijken steeds nieuwsgierig uit naar de nieuwe kandidaturen en dit keer was het Monique die de selectiejury kon overtuigen.” 

“We verwachten een frisse, nieuwe wind van Monique,” vertelt aftredend stadsdichter Michiel die mee zijn opvolger koos, “Haar stijl verschilt uiteraard van die van mij, maar dat is niet erg, integendeel. Poëzie komt in vele verschijningsvormen.” Monique benoemt haar stijl zelf als poëtisch proza, iets wat de selectiejury ook duidelijk voelde in haar werken. Met een rijke taal en een mooi gebruik ervan roept ze herkenbare beelden op die een groot publiek zullen kunnen bekoren. “Bovendien sprak er een zeer uitgebreide en gefundeerde motivatie uit haar kandidatuur die voor de selectiejury de beslissing finaliseerde,” besluit Michiel. 

Monique zal de komende twee jaar niet enkel louter gedichten aanleveren, maar deze kaderen in meer uitgewerkte projecten. “Na evaluatie van het stadsdichterschap stelden we vast dat sommige stadsgedichten te weinig ruchtbaarheid of aandacht kregen,” licht schepen Arnold Wittenberg toe. “Daarom hebben we ervoor gekozen om het reglement lichtjes te wijzigen en meer nadruk te leggen op een projectmatige aanpak. Op die manier willen we de stadsgedichten sterker verankeren en beter tot hun recht laten komen.” 

De voordracht van Monique Bol werd op 28 januari, Gedichtendag, bevestigd door het college van burgemeester en schepenen. Wanneer haar eerste live-optreden zal plaatsvinden, is nog niet geweten. “Normaliter doen we de symbolische overdracht op de uitreiking van de Cultuurprijzen,” licht de schepen van cultuur toe, “Echter, door het gekende virus gaat die niet door op de normale wijze. We werken volop aan een alternatief later in het voorjaar .”

Proef alvast van de poëzie van Monique met dit stukje uit ‘Zal ik je vertellen over mijn stad’ dat ze schreef voor de gelegenheid van het stadsdichterschap:

“zal ik je vertellen over mijn stad 

daar waar ik stap voor stap het ware leven leerde leven 

en hoe ik wegga en toch altijd weer de weg terugvind 

naar wat verpozing op een plekje in de stilte 

waar nu een werelderfgoed wimpel wappert in de wind 

 

ik vertel je graag wat over hoogstraten, mijn stad”

Meer info over het reilen en zeilen van de stadsdichter en het stadsdichterschap vind je op www.hoogstraten.be/stadsdichter.