Gemeenschapscentrum Hoogstraten kost meer dan ooit!

Op de eerste gemeenteraad van het nieuwe jaar 2015 werd het huishoudelijk en retributiereglement voor het nieuwe gemeenschapscentrum besproken en goedgekeurd. Hoogstraten LEEFT kon zich niet vinden in het nieuwe retributiereglement en stemden dan ook tegen het voorstel.

Het wordt dus niet goedkoper maar DUURDER! Dit kan niet de bedoeling zijn. We kregen van de Vlaamse Overheid immers € 72 000 om het net goedkoper te maken.

De discussie gaat over de tarifering van de Raboennizaal. Raadslid Arnold Wittenberg (Hoogstraten LEEFT): “In het verleden was het immers zo dat het organiseren van een evenement in de Raboennizaal
€ 500 kostte. Als men de dag voordien opbouwde en de dag nadien afbrak, werd hiervoor geen meerkost aangerekend. Wil men dit vandaag de dag doen … kost dit WEL extra geld … Een dag voordien opbouwen en een dag nadien afbreken: € 250 per dag. Wil je twee dagen voor de voorstelling repeteren kost dit € 250 per dag. Drie dagen kost dus € 750 voor een Hoogstraatse vereniging, ongeacht of ze aan het opbouwen, afbreken of het repeteren zijn. Waar een vereniging in het verleden dus € 500 betaalde, betaalt deze nu € 750! Het wordt dus niet goedkoper maar DUURDER! Dit kan niet de bedoeling zijn. We kregen van de Vlaamse Overheid immers € 72 000 om het net goedkoper te maken.”

De Raboenniezaal kost al flink wat extra geld aan de Hoogstraatse belastingbetaler: naast de dagprijs van € 500, die de gemeente betaalt indien de zaal gehuurd wordt, geeft de stad ook nog elke maand een maandvergoeding van € 1000 aan de eigenaar.

Omdat de zaal duurder wordt i.p.v. goedkoper, stemden Hoogstraten LEEFT tegen dit voorstel!