Verloning museumpersoneel is niet correct. 

In 2012 heeft het Stedelijk Museum van Hoogstraten, gelegen op het Begijnhof, het kwaliteitslabel van de Vlaamse Overheid gekregen. Het toont aan dat het cultureel erfgoed dat door het Stedelijk Museum wordt bewaard in goede handen is, dat er zorg- en duurzaam mee wordt omgesprongen. Het schept vertrouwen tegenover derden, zoals andere collectiebeherende organisaties en inhoudelijke partners (bijvoorbeeld schenkers, bruikleengevers, onderzoekers), erfgoedgemeenschappen, het publiek en financiële partners. Het geeft garanties naar de toekomst van het cultureel erfgoed.

De commissie, die het museum grondig doorlichtte vooraleer het het kwaliteitslabel mocht ontvangen, gaf volgend prioritair aandachtspunt mee: “de verloning van het museum is niet afgestemd op hun kwalificaties. De museummedewerkers, hoewel universitair geschoold, worden verloond op C-niveau (hoger secundair onderwijs). Dit ondermijnt op lange termijn de kwaliteitsvolle werking.”

Tijdens de begrotingsbespreking van 2014 bracht raadslid Arnold Wittenberg (Hoogstraten LEEFT) dit ter sprake op de gemeenteraad. Het college van burgemeester en schepenen gaf aan dat de conservator werd opgeschaald, naar een B-niveau. “Een eerste goede stap in de richting” voor Arnold Wittenberg. Voor de andere museummedewerkers zal dit bekeken worden bij de pensionering, gaf het college aan.

In januari 2017 werd een nieuwe aanwerveringsprocedure voor een halftijdse museummedewerker gepubliceerd, opnieuw op C-niveau. Arnold Wittenberg (Hoogstraten LEEFT): “Ik betreur het dat het schepencollege zich niet aan haar eerdere engagement heeft gehouden. Het kan niet dat mensen wel universitair geschoold moeten zijn voor een functie maar er niet naar verloond worden, dat is niet rechtvaardig.”