Stadhuis Hoogstraten binnenkort open in het weekend?
Is het stadhuis van Hoogstraten binnenkort open in het weekend? Gemeenteraadslid Arnold Wittenberg (Hoogstraten LEEFT) lanceerde dit idee op de gemeenteraad van maandag 27 maart. “Met de vernieuwde website kunnen onze inwoners al attesten zoals: de samenstelling van het gezin, uittreksel bevolkingsregister, … digitaal bekomen. Voor heel wat studenten en werkenden is het moeilijk om op het gemeentehuis te geraken (dat nu open is op elke voormiddag in de weekdagen, de maan- en woensdag namiddag alsook de maandagavond). Vandaar de oproep aan het college van burgemeester en schepenen om het stadhuis ook toegankelijk te maken in het weekend. Zodat onze inwoners kunnen genieten van een 21ste-eeuwse flexibele dienstverlening.”