Hoogstraten LEEFT tegen on- en offline haatspraak.
Hoogstraten LEEFT vraagt aan het stadsbestuur van Hoogstraten om de doelstellingen van het No Hate Speech Platform te onderschrijven.

De No Hate Speech Movement is een jongerencampagne van de Raad van Europa voor online mensenrechten.

De campagne vertrekt vanuit de vele kansen die het internet en sociale media bieden om te informeren, te communiceren, te amuseren en te creëren. Om die kansen echter ten volle te kunnen benutten, moeten we ons ook kunnen verweren tegen misbruik van of via het internet, zoals cyberhaat en cyberpesten. Net als een aantal andere online risico’s kunnen die veel schade veroorzaken en plegen ze inbreuk op democratische processen en de mensenrechten.

Minister Sven Gatz, bevoegd voor Media en Jeugd, lanceerde het Vlaamse platform succesvol op 10 december 2016 . Heel wat individuele organisaties onderschreven intussen de doelstellingen van het platform:

  • NoHate sensibiliseert, vormt en ondersteunt kinderen en jongeren in Vlaanderen om weerbaar te zijn en actie te ondernemen tegen on- en offline haatspraak.
  • NoHate sensibiliseert, vormt en ondersteunt intermediairen (jeugdwerkers, hulpverleners, leerkrachten, forabeheerders, mediamakers …) in Vlaanderen om haatspraak te herkennen, er actie tegen te kunnen nemen en om jongeren hierbij te sensibiliseren, te ondersteunen, te vormen en te activeren.
  • NoHate activeert een netwerk van experten en een platform van geëngageerde organisaties en instanties om het actieplan NoHate te sturen, (uit) te dragen en uit te voeren.
  • NoHate werkt nationaal en internationaal samen.

Gemeenteraadslid Arnold Wittenberg (Hoogstraten LEEFT): “Vanuit Hoogstraten LEEFT vinden we het belangrijk om de doelstellingen van het No Hate Speech Platform mee te onderschrijven en zo on- en offline haatspraak tegen te gaan. Als stad Hoogstraten, met een grote scholengemeenschap, hebben we hierin een voortrekkersrol te spelen.”