Extra centen voor cultuurcentrum Hoogstraten.
Op voorstel van minister van Cultuur Sven Gatz heeft de Vlaamse Regering op vrijdag 14 juli ’17 beslist dat de stad Hoogstraten extra middelen ontvangt voor de organisatie van een cultuurcentrum.

Om aanspraak te maken op deze subsidie moest Hoogstraten aan verschillende infrastructuurvoorwaarden voldoen. Met de oprichting van het gemeenschapscentrum in maart 2014 voldoet Hoogstraten hieraan. Met de Raboennizaal van het Spijker heeft men ‘een polyvalente zaal met meer dan 300 zitplaatsen’. Met de cafetaria van de Raboennizaal, die ook apart afgesloten en verhuurd kan worden, voldoet men aan de voorwaarde te beschikken over ‘een andere polyvalente ruimte van ten minste 150m2’. De voorwaarde van het aantal tentoonstellingsruimten wordt gehaald door de combinatie van de tentoonstellingsruimten van het raadshuis in Meerle en die van in het Woonzorgcentrum Stede Akkers. Met de ruimten in het IKO auditorium, in het raadshuis van Meerle en de ontmoetingsruimte van de bibliotheek van Hoogstraten voldoet men aan de laatste infrastructuurvoorwaarde om ‘vier lokalen voor cultureel gebruik’ te hebben.

Gemeenteraadslid Arnold Wittenberg (Hoogstraten LEEFT): “Dit is bijzonder goed nieuws – de stad Hoogstraten ontvangt van minister Gatz hiervoor jaarlijks € 121.494,67 extra. Laat dit een stimulans zijn om te streven naar een volwaardige en kwaliteitsvolle culturele infrastructuur. Ik kijk al uit naar een volwaardig cultuurcentrum.”

In het verleden kon de stad Hoogstraten enkel subsidies ontvangen voor een cultuurcentrum indien aan alle infrastructuurvoorwaarden werd voldaan in één gebouw. Het is door de versoepeling van deze voorwaarden in 2013 dat het mogelijk is om een gemeenschapscentrum te hebben dat bestaat uit een verzameling van de opgelegde infrastructuurvoorwaarden op diverse locaties i.p.v. in één gebouw.

Het bedrag, € 121.494,67, dat Hoogstraten ontvangt voor de organisatie van een cultuurcentrum, wordt toegevoegd aan het Gemeentefonds. Het aandeel cultuur in het Gemeentefonds stijgt voor Hoogstraten zo naar € 324.605,54. In het Gemeentefonds zitten de financiële middelen die lokale besturen ontvangen vanuit Vlaanderen. Sinds 1 januari 2016 zitten hierin ook de financiële middelen voor het lokaal cultuurbeleid – net als voor jeugd-, sport- en flankerend onderwijsbeleid, ontwikkelingssamenwerking, integratie en kinderarmoedebestrijding geïntegreerd. Voor de besteding ervan is het lokale bestuur ongebonden, ze kan naar eigen inzicht deze financiële middelen aanwenden. “Het is niet omdat Vlaanderen geld geeft aan de Stad Hoogstraten voor de organisatie van een cultuurcentrum dat het geld ook zal gaan naar cultuur, dit vraagt opvolging”, besluit raadslid Arnold Wittenberg (Hoogstraten LEEFT).