Aanpak van sexting ook in Hoogstraten.

Op de gemeenteraad van april vroeg Arnold Wittenberg (Hoogstraten LEEFT) aan het stadsbestuur van Hoogstraten om de doelstellingen van het No Hate Speech Platform te onderschrijven. Het college gaf aan dat men eerst enkele zaken ging bekijken. Op de gemeenteraad van juni kwam raadslid Arnold Wittenberg hierop terug, dit naar aanleiding van een tragische wanhoopsdaad van 14 dagen geleden i.v.m. sexting, het versturen van sexy selfies

De No Hate Speech Movement is een jongerencampagne van de Raad van Europa voor online mensenrechten.

De campagne vertrekt vanuit de vele kansen die het internet en sociale media bieden om te informeren, te communiceren, te amuseren en te creëren. Om die kansen echter ten volle te kunnen benutten, moeten we ons ook kunnen verweren tegen misbruik van of via het internet, zoals cyberhaat en cyberpesten. Net als een aantal andere online risico’s kunnen die veel schade veroorzaken en plegen ze inbreuk op democratische processen en de mensenrechten.

Arnold Wittenberg: “Recent Nederlands onderzoek geeft aan dat 1 op 8 jongeren afgelopen halfjaar seksvideo’s of naaktselfies doorstuurde (vijf jaar geleden was dat slechts 1 op 20 jongeren). Ze doen dat om te flirten, om iemand te versieren of om hun liefje te plezieren, of om te testen of ze sexy zijn, en ja, soms ook om erbij te horen of omdat ze geen neen durven te zeggen. Dat laatste is uiteraard problematisch.”

Het inzetten op de weerbaarheid van onze kinderen jongeren is dan ook belangrijk. Arnold Wittenberg (Hoogstraten LEEFT): “No Hate zet in op kinderen en jongeren weerbaar maken, om ze handvatten aan te reiken zowel on- als offline. Want als je offline niet weerbaar bent, ben je het ook online niet. Met een scholengemeenschap in Hoogstraten met alleen al meer dan 4.000 middelbare scholieren moeten we hierin onze verantwoordelijkheid opnemen.”

Het college gaf aan dat men werkt rond de weerbaarheid van kinderen en jongeren in het kader van het traject Hoogstraten op weg naar een kindvriendelijke stad. “Een goede zaak, wat ikzelf en mijn fractie met de nodige aandacht blijf opvolgen – het welzijn van onze kinderen, jeugd ligt me nauw aan het hart.” besluit gemeenteraadslid Arnold Wittenberg die in zijn laatste jaar als leider in de lokale jeugdbeweging actief is.