Extra middelen voor het IKO Hoogstraten en Academie voor Muziek & Woord de Noorderkempen.

Op de Vlaamse Regering van vrijdag 13 oktober 2017 werd het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs van minister van onderwijs Crevits goedgekeurd.

Het decreet voorziet voor dunbevolkte gebieden bijkomende omkadering. Leerlingen die in deze gebieden hun opleiding volgen, worden bij de toekenning van omkadering extra gewogen. Deze maatregel moet ertoe leiden dat ook de vestigingsplaatsen van academies in dunbevolkte gebieden leefbaar blijven. “Concreet zou dit betekenen dat zowel het IKO van Hoogstraten als de academie voor Muziek en Woord de Noorderkempen over iets meer omkadering zullen kunnen beschikken dan vandaag al het geval is” vertelt raadslid Arnold Wittenberg (Hoogstraten LEEFT).

Daarnaast zet het nieuwe decreet ook in op het stimuleren van samenwerking met de lokale culturele actoren, amateurkunsten, kunsteducatieve organisaties en kunstinstellingen maar ook met het onderwijs. Raadslid Arnold Wittenberg: “Kunst- en cultuurervaringen zijn belangrijk voor de zelfontplooiing en persoonlijke ontwikkeling van jong en oud, individueel en in groepsverband. Hoe vroeger onze allerkleinsten in contact komen met bvb boeken en voorgelezen worden, hoe sneller ze  nieuwe woordjes oppikken en ervaren dat lezen leuk is.” Het decreet voorziet voor nieuwe samenwerkingsinitiatieven een structurele ondersteuning in de vorm van omkadering en werkingsmiddelen. Maximaal kan het samenwerkingsinitiatief drie schooljaren van deze ondersteuning genieten.

Raadslid Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft): “Dit is echt fantastisch. Na de extra ondersteuning (jaarlijks €121.000) die de stad Hoogstraten mag ontvangen van minister van Cultuur Sven Gatz voor het Gemeenschapscentrum wordt nu ons deeltijds kunstonderwijs met het IKO en de academie voor Muziek en Woord extra versterkt.”

IKO Hoogstraten heeft locaties in Hoogstraten, Meer, Meerle en Brecht. De academie voor Muziek en Woord de Noorderkempen is actief in Baarle-Hertog, Baarle-Nassau, Hoogstraten, Merksplas, Ravels en Rijkevorsel.