Terug een bus in Meersel-Dreef.

Vanaf 10 december 2017 wijzigt de dienstregeling van De Lijn in de provincie Antwerpen. De bus van Antwerpen naar Meerle wordt verlegd naar Meersel-Dreef.

Met het wegvallen van de belbus werd er gezocht naar alternatieven. Op de gemeenteraad van oktober 2013 werd een testproject voorzien met een busverbinding voor de deeldorpen Meerle en Meersel-Dreef. Raadslid Arnold Wittenberg (Hoogstraten LEEFT): “Dit testproject was al bij voorbaat gedoemd om te mislukken. Er was geen afstemming op de bestaande lijnen. Zo moest je in Hoogstraten 60 min wachten om over te kunnen stappen op een bus richting Turnhout. Ook in de weekends en ’s avons reed de bus, studenten konden er dus geen gebruik van maken.”

Op de gemeenteraad van augustus 2013 werd de aankoop van een minibus goedgekeurd. De minibus wordt ingezet voor het vervoer van kleuters en lagere schoolkinderen tussen de basisscholen en het opvanglokaal in de Karel Boomstraat, voor en na schooltijd. Vanuit de fractie van Hoogstraten Leeft kwam ten monde van raadslid Arnold Wittenberg het voorstel om deze minibus in te schakelen als tijdelijke busverbinding vanuit Meerle / Meersel-Dreef naar Hoogstraten. “De inwoners van de Dreef en vooral Meerle vragen al jaren om een betere ontsluiting met het openbaar vervoer. Met de minibus wordt er overdag niet gereden hierdoor kan de bus ingezet worden voor een busverbinding vanuit Meersel-Dreef / Meerle naar Hoogstraten.”

Hoogstraten Leeft zag dit als een tijdelijke oplossing tot dat er een permanente busverbinding of gelijkwaardig voorzien kan worden. Drevenier en raadslid Therese Coppens (Hoogstraten Leeft): “Een permanente busverbinding zou vele ergernissen wegnemen en meer mensen gebruik laten maken met het openbaar vervoer.”

Op 10 december 2017 gaat de nieuwe dienstregeling voor de provincie Antwerpen van De Lijn van kracht. Lijn 602, die nu van Antwerpen tot Meerle rijdt, wordt verlengd tot Meersel-Dreef. Ook enkele vroege en late ritten van lijn 600 zullen Meersel-Dreef bedienen.

Raadsleden Arnold Wittenberg & Therese Coppens van Hoogstraten LEEFT reageren dan ook zeer verheugd: “We pleiten hier al lang voor. We zijn zeer tevreden dat De Lijn extra inspanningen levert om terug een bus naar Meersel-Dreef te laten rijden op regelmatige basis.”