Betere aanduiding voor elektrische oplaadpunten in Hoogstraten is nodig.  

Gemeenteraadslid Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft) vraagt om duidelijke signalisatie van de elektrische laadpalen in Hoogstraten: “Nu is het echt zoeken naar waar ze staan.” 

Eén van de struikelblokken voor de doorbraak van elektrische wagens is het aantal publiek toegankelijke oplaadpunten. Eandis kreeg daarom de opdracht van Vlaams Energieminister Bart Tommelein (Open Vld) om in Vlaanderen een netwerk van elektrische laadpalen uit te rollen. Per stad/gemeente werd een quotum van laadpalen bepaald. Lokale overheden konden kiezen om een beroep te doen op het aanbod van Eandis of de laadpalen zelf (in eigen beheer of via concessie) te plaatsen. Het college van Hoogstraten besliste om in te gaan op het aanbod van Eandis. 

G

In Hoogstraten moeten er tegen 2020 minstens 7 publieke laadpalen geplaatst worden waarvan er intussen 2 in gebruik zijn genomen. Gemeenteraadslid Arnold Wittenberg (Hoogstaten Leeft): “Er staat nu één elektrische laadpaal ter hoogte van van de parking aan de Dr. Versmissenstraat en één op de campus Stede Akkers. Het is echt zoeken naar deze elektrische laadpalen.” Om de duidelijkheid te verhogen pleit Arnold Wittenberg voor extra signalisatie die aangeven waar de elektrische laadpalen zich bevinden. Daarnaast vraagt hij ook om de parkeerplaatsen met groen te schilderen zodat deze visueel zichtbaarder zijn, zoals de parkeerplaatsen voor mensen met een handicap die in het blauw zijn aangeduid. “Kleine ingrepen die de geleverde inspanningen meer effect geven” besluit Arnold Wittenberg.