“De stroopwafels zijn uiteindelijk nog het beste.”

Liga ter Ontsluiting van de Noorderkempen stelt memorandum voor na opstapelen van klachten over de nieuwe verbinding, het uitblijven van oplossingen en naar aanleiding van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen:

“iedereen moet zich bewust zijn van het enorme potentieel dat het station Noorderkempen heeft, dé nieuwe mobiliteitshotspot van de regio”.

Sinds begin deze week werd de gemeente Brecht in kennis gesteld dat de vergunning voor een extra parking aan het station door Vlaanderen werd geweigerd. Luc Torfs, schepen van mobiliteit (Groen) te Brecht: “De vergunning is geweigerd omdat het regenwater mogelijks onvoldoende kan infiltreren en er nog meer open ruimte zou verdwijnen. De NMBS had een vergunningsaanvraag ingediend voor een extra parking. Deze bestond uit één grote asfaltvlakte. We hadden onlangs al serieuze overstromingen op de bestaande parking van het station. Nu moet er gekeken worden naar nieuwe mogelijkheden: ons advies is een boven- of ondergrondse uitbreiding van de parking waardoor er veel minder open ruimte moet worden ingenomen. Door de weigering voorspellen we in dit najaar heel wat parkeerproblemen. Als gemeentebestuur zoeken we naar een oplossing.”

Dat het station in Brecht zeker een hotspot is voor de regio is duidelijk. De meeste reizigers komen uit Brecht (36%), gevolgd door Wuustwezel (21%) en tot slot Hoogstraten (17%). Binnen het nieuwe ‘Vlaams mobiliteitsplan basisbereikbaarheid’, dat in werking treedt in 2020, zal Hoogstraten echter niet tot de regio Antwerpen (met het station Noorderkempen), behoren, maar tot de regio Kempen, (met het station Turnhout). Gemeenteraadslid Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft): “De regio is letterlijk in beweging maar het is echt wel verleden tijd dat de Hoogstratenaren zich via het station van Turnhout naar Antwerpen / Brussel verplaatsten. Met de komst van het station Noorderkempen werd dit de nieuwe hotspot voor de Noorderkempen. Het is ontzettend jammer dat Hoogstraten zich niet tot de nieuwe vervoersregio Antwerpen heeft aangesloten maar nu onder de vervoersregio Kempen met het station van Turnhout zit.”  In april moesten de gemeentebesturen beslissen tot welke vervoersregio ze wilden behoren, daarom bracht het Hoogstraats gemeenteraadslid dit toen onder de aandacht op de gemeenteraad. Het stadsbestuur van Hoogstraten besloot echter tegen de logica in om bij het station van Turnhout te behoren. Volgens gemeenteraadslid Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft) is dit achterhaald en niet meer in lijn met tot de realiteit van vandaag.

Tijdens het interview kondigen de borden aan dat de treinen van zowel 19u als 20u afgeschaft zijn, om niet te zeggen hoe de reiziger van station Noorderkempen geschoffeerd wordt. Joris Van der Schoot (Liga): “De komst van de Beneluxtrein is een goede zaak. Helaas stellen we vast dat er ontzettend veel treinen (zelfs tot op de laatste minuut) worden afgeschaft of met vertraging rijden. Bij zware vertragingen wordt al eens getracht tijd in te halen door bepaalde haltes niet aan te doen, station Noorderkempen wordt zo met de regelmaat van de klok overgeslagen. Zoiets kan echt niet. Dit is geen service naar de reizigers van onze regio toe.” Aanvullend over de bredere dienstverlening naar de reizigers toe zijn er nog enkele verbeteringen die de Liga graag ziet. Joris Van der Schoot “Mensen met een fysieke handicap die persoonsassistentie tijdig aanvragen staan nog al te vaak in de kou, de afspraken gaan niet door of de assistent is te laat waardoor het hele schema – met vaak andere begeleiding die voorzien was op overstapplaatsen – in de war loopt. Hiermee voldoet de NMBS niet aan de normen voor begeleiding van gehandicapten en worden deze personen zeer sterk beperkt in hun al weinige mobiliteit.

Sinds de komst van de Beneluxtrein zijn de loketten ook open in de namiddag, dit is een goede zaak maar het werk is nog niet af. Arnold Wittenberg: “de toiletten zijn alleen maar toegankelijk tijdens de openingsuren van het loket -dit zou altijd moeten zolang er treinen rijden.” De NMBS plaatste wel een betaalslot op het toilet maar als de buitendeur op slot is dan geraak je ook niet aan het toilet, dit is dus alles behalve verbeterd. “Ook het plaatsten van een altijd toegankelijke drank- en eet-automaat zou een fijn initiatief zijn, zolang er geen volwaardige stationsomgeving uitgebouwd is ondanks de bestaande nood, zeker met dit weer zegt Joris Van der Schoot. Arnold Wittenberg merkt fijntjes op dat de stroopwafels die verkocht worden op de trein door de Nederlandse catering best te smaken zijn. Kortom besluiten de drie gemotiveerde heren Luc Torfs, Joris Van der Schoot & Arnold Wittenberg: Station Noorderkempen moet een volwaardig station worden. Stop met het stiefmoederlijk te behandelen. De meer dan 100.000 inwoners uit de Noorderkempen hebben ook recht op een goede mobiliteit en wel nu.”

Luc Torfs besluit nog met een warme oproep voor een halteplaats in St.-Job-in’-t-Goor: “Door het wegvallen van de stopplaats Luchtbal tijdens piekuurtreinen is het zeker wenselijk om een haltestop te voorzien in St.-Job. Daar zit zeker potentieel in”.

——

Foto: Luc Torfs, Arnold Wittenberg & Joris Van der Schoot