Op 25 maart 2019 keurde de gemeenteraad van Hoogstraten het Charter Gezonde Gemeente en de samenwerking met LOGO Kempen goed. Het Charter wordt op 15 mei voorgesteld aan de pers.

Uit een bevraging van het Vlaams Instituut Gezond Leven blijkt dat twee op de drie Vlamingen wakker ligt van haar/zijn gezondheid. We gaan steeds bewuster om met ons lichaam en onze omgeving. We willen gezonder eten en meer bewegen, maar ook minder luchtverontreiniging en meer veilige fiets- en wandelpaden.

‘Gezonde Gemeente’ heeft tot doel een geïntegreerd en duurzaam lokaal gezondheidsbeleid te ontwikkelen. Een Gezonde Gemeente streeft ernaar om een omgeving te creëren die iedere inwoner, bezoeker en werknemer optimaal stimuleert om gezond te leven. Een gezonde woon-, speel-, werk- en zorgomgeving dus.

Het stadsbestuur van Hoogstraten engageert zich om deze bestuursperiode het lokaal gezondheidsbeleid verder uit te bouwen. LOGO Kempen zal de stad hierbij ondersteunen. Er is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de komende 6 jaar.

Binnen het gezondheidsbeleid van de stad willen we ook ouderen aanmoedigen om meer te bewegen. Daarom is de officiële ondertekening van het charter Gezonde Gemeente gekoppeld aan de Sportieve Ontmoetingsdag 55+.

 

60801748_844420322580048_4115232909051297792_o.jpg