Het stadsbestuur van Hoogstraten is al jaren in gesprek met jeugdverenigingen KSA, KLJ en Plussers Hoogstraten over een geschikte locatie voor de bouw van nieuwe jeugdlokalen. Samen stelden ze een programma van eisen op waaraan de ruimte (zowel buiten als binnen) zou moeten voldoen. Na grondig onderzoek door interne en externe experten is Den Dijk als beste optie naar boven gekomen. Stad Hoogstraten is bouwheer en zal de buurten en verenigingen de komende maanden betrekken bij de verdere uitrol.

“Samen zitten er maar liefst 450 jongeren met een leeftijd van 4 tot 18 jaar in de jeugdverenigingen KSA, KLJ en Plussers Hoogstraten. ’s Weekends organiseren ze op verschillende dagen hun activiteiten op het terrein en in de lokalen van Zaal Pax. Met de sterke groei van de Hoogstraatse jeugdbewegingen – waar we overigens heel trots op zijn en die we uiteraard aanmoedigen – was het broodnodig om een knoop door te hakken over de toekomstige bouw van nieuwe jeugdlokalen”, stelt schepen van jeugd Faye Van Impe. “In en rond Zaal Pax is namelijk geen uitbreiding mogelijk voor extra spellokalen en opslagruimte.”

Den Dijk voldoet het meest aan de noden die de jeugdverenigingen en de jeugddienst vooropstellen. Enerzijds vragen KLJ, KSA en Plussers Hoogstraten om voldoende buiten(speel)ruimte, opslagplaats en spelruimtes voor hun activiteiten. Anderzijds wil het stadsbestuur de Vlieg-UiT-speelpleinwerking tijdens de schoolvakanties uitbreiden. Hiervoor zouden deze nieuwe jeugdlokalen perfect kunnen dienen.

Schepen van buurten Arnold Wittenberg deelt graag mee dat “de Hoogstraatse inwoners die in de buurt van Den Dijk wonen zeker uitgenodigd zullen worden om in gesprek te gaan met de verenigingen en de stad. Want door in verbinding te blijven met elkaar zullen we tot een scenario komen dat ideaal is voor de buurt en de jeugd-in-beweging.”