“Het voelt als thuiskomen.” “Overdonderend maar tegelijk erg boeiend!” “Precies wat ik ervan had verwacht.” “Ik leer op korte termijn enorm veel bij.” Zo omschrijven ex-jeugdraadleden hun overstap naar de gemeenteraad. Eén jaar later na de verkiezingen zijn we benieuwd naar hun verhalen.

VAN JEUGDRAAD NAAR GEMEENTERAAD: 1 JAAR LATER

Is jouw kijk op de jeugdraad veranderd? Ik kan nu veel korter op de bal spelen. Toen ik nog niet zetelde, hoorden we pas de volgende jeugdraad, twee maanden later, de feedback vanuit het college of de gemeenteraad. Die was vaak nihil of enkel de uitkomst van de beslissing. Nu doorloop ik mee het hele traject vanaf de start bij de jeugdverenigingen via de jeugdraad tot aan de gemeenteraad.

Wat was jouw grootste uitdaging een jaar geleden? Is dat nog steeds zo?
Mijn speerpunten zijn cultuur, jeugd, samenwerking, lokale economie, … Onbewust ben je met veel meer zaken bezig omdat zich bepaalde ontwikkelingen voordoen. Omdat we op dit moment geen visie of beleid hebben in Hoogstraten vanuit het nieuwe bestuur, is het moeilijker om een samenhangend verhaal te ontwikkelen. Je vervalt snel in kleine discussies in plaats van eerst een kader uit werken en van waaruit je kan starten.

Arnold Wittenberg

Welke kansen zie je in het combineren van beleidsdomeinen voor het jeugdbeleid?
Persoonlijk geloof ik dat een goed jeugdbeleid pas kan werken als het overal aanwezig is. Het nieuwe BBC-verhaal geeft hierin perspectieven volgens mij. Er wordt niet meer vanuit de aparte domeinen gewerkt, maar er wordt meer samengewerkt en domeinen worden met elkaar verbonden.

Vormt de financiële crisis voor jullie een hindernis of een opportuniteit? Ons stadje heeft de afgelopen legislatuur gezorgd voor de afbouw van haar schulden. Zo staan wij er vandaag financieel gezond voor. Het nieuwe college heeft dit als een cadeautje in haar schoot gekregen. De liefde voor Hoogstraten is te groot om passief aan de zijlijn te gaan staan. Dat betekent dat we met hart en ziel en al onze bestuurservaring in een nieuwe (op)positie onze bijdrage leveren aan een veilig, positief, ondernemend en sociaal en veilig Hoogstraten.

uit: VVJ  – dropzone / september 2013