Arnold wipt de wipkip.

Als het aan raadslid Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft) ligt, gaat de wipkip op stal. Hij pleit voor voor avontuurlijke en uitdagende speelpleinen. Naar aanleding van de gemeenteraadsbeslissing van 18 februari voor de aankoop van nieuwe speeltoestellen voor recreatiedomein De Mosten en gemeentelijke lagere school De Meerpaal.

„Veel iets oudere kinderen vinden speeltuintjes met een schommel, een glijbaan en toestellen op
wipveren doodsaai. Daarom blijven ze er ook weg. 60% geeft aan dat ze computer en televisie laten staan als er meer avontuur te beleven valt, blijkt uit Nederlands onderzoek.”

„Kinderen ontdekken graag, zoeken liever zelf dingen uit. Dat kan door te ravotten in de natuur.
Daarom ontwerp je het best een informele groene speelplek, met een combinatie van traditionele en avontuurlijke tuigen vertelt raadslid Arnold, die zelf ook nog leiding is in de jeugdbeweging.”

„Het college kiest gemakshalve voor traditionele speeltuigen, dan hoeft ze zelf niet veel te doen. Maar van de gemeente mag ik toch wel een doortastender speelbeleid verwachten, dat uitgaat van de speelvraag van de kinderen zelf.” besluit Arnold Wittenberg.