ACTIEGROEP ZIET VERBETERINGEN VOOR STATION NOORDERKEMPEN.

Bijna een jaar geleden, 15 februari 2014 – verklaarde de regio samen met actiegroep LONK (‘Liga ter ontsluiting van de Noorderkempen’) zijn liefde aan het station Noorderkempen. Heel wat acties en vergaderingen later ziet de actiegroep zijn opmerkingen meegenomen in het nieuwe vervoersplan van de NMBS dat in werking gaat vanaf 14 december 2014.

Er zullen twee extra treinritten ingelast worden, zodat er terug treinen zullen rijden tussen 21 u en 22 u. Joris Van der Schoot (Brecht, actiegroep): “Er wordt gesproken van ‘extra’ treinen voor Noorderkempen maar dit moet genuanceerd, de NMBS zet gewoon de eerder geschrapte avondtrein terug in omdat ze anders niet voldoet aan de afspraken van de beheersovereenkomst. Het voorbije jaar reed deze trein niet, zo kwam het aantal treinen op 13 per dag terwijl er in de beheersovereenkomst sprake is van 14. Daarom betaalde de NMBS een boete van 114.000 euro. Met deze treinen respecteert de NMBS de beheersovereenkomst weer.”

Daarnaast werden de vertrektijden op werkdagen en in het weekend gelijkgetrokken. Ook de afgeschafte treinen zijn nu op gelijke tijdstippen in het weekend als op werkdagen. Alle treinen zullen nu vertrekken in Noorderkempen om 7 minuten na het uur, behalve op 11 en 13 uur, dan rijden er geen treinen. In Antwerpen zullen alle treinen vertrekken om 38 u na het uur, behalve op 11 en 13 uur, dan rijden er geen treinen. Arnold Wittenberg van de actiegroep en gemeenteraadslid van Hoogstraten reageert tevreden: “De dienstverlening is nu meer afgestemd op de vragen vanuit de reizigers. Op heel wat opmerkingen door ons werd ingegaan door de NMBS toch blijven wij ijveren voor meer treinen, uitbreiding van de parking, die eraan komt, maar ook dat deze gratis blijft. Daarnaast vinden we het belangrijk dat er zo snel mogelijk werk wordt gemaakt van de verbinding Breda – Noorderkempen – Antwerpen. Heel wat fileleed kan hiermee opgelost worden waarmee Antwerpen dagelijks te kampen mee heeft.”

Tijdens het paasweekend in april 2014 kon de Beneluxtrein door werken niet rijden over het oorspronkelijke traject, van Rotterdam tot Brussel over Essen. Daarom verlegde de NMBS het traject met een trein van Charleroi tot Noorderkempen. Daar moesten de reizigers op de bus om in Breda weer met de trein verder te sporen. Duizenden reizigers maakte gebruik van deze verbinding. Voor de actiegroep LONK (‘Liga ter ontsluiting van de Noorderkempen’) werd hiermee bewezen dat station Noorderkempen heel wat potentieel heeft. Ook in de toekomst blijven zij positief samenwerken met de reizigers en de NMBS om tot een volwaardige ontsluiting te zorgen voor de Noorderkempen.