Radio Valencia blijft bestaan!

Vlaams minister van Media Sven Gatz (Open-Vld) heeft de eerste 35 lokale radio’s erkend.

Zoals bekend werkt minister Gatz aan een hervorming van het radiolandschap.

De minister wil met het nieuwe frequentieplan de vele lokale radio’s in Vlaanderen leefbaarder maken. Hij wil de lokale zenders versterken en het aanbod verruimen door frequentiepakketten te bundelen. De lokale radio van 2018 zal daardoor een groter maar toch nog altijd een lokaal afgebakend publiek bereiken. Dit grotere bereik maakt de lokale radio’s economisch beter leefbaar, omdat ze bijvoorbeeld uit een groter gebied reclame-inkomsten kunnen werven en een groter publiek kunnen aanspreken.

De minister besliste in juni 2017 om de eerste 35 lokale radio’s te erkennen. Sven Gatz: “Het gaat om de lokale radio-omroepen die als enige kandidaat waren voor een welbepaald frequentiepakket. Zij kunnen nu hun dossier voor de VRM klaarmaken en indienen om zo een zendvergunning te bekomen. Vanaf 1 januari 2018 kunnen radio’s met een zendvergunning de ether in.”

Bij de eerste ronde is Radio Valencia erbij. Raadslid Arnold Wittenberg (Hoogstraten LEEFT)  en Open-Vld voorzitter Hoogstraten reageert bijzonder tevreden: "onze vertrouwde zender blijft dus bestaan op 105 FM!"

 


Verenigingen de wind in de zeilen geven i.pv. ze te ontnemen, daar gaan we voor.

De gemeenteraad van december paste het regelement aan voor de subsidies aan de kermiscomités. Tientallen vrijwilligers zetten zich jaarlijks in om (kinder)volksspelen te organiseren voor de bewoners. Dit zorgt zeker voor een boost in het dorpsleven.

Gemeenteraadslid Jos Brosens en voorzitter van het kermiscomité te Meer  had toch enkele serieuze opmerkingen. Hoogstraten Leeft onthield zich daarom bij de stemming!

Verenigingen de wind in de zeilen geven i.p.v. ze te ontnemen, daar gaat Hoogstraten Leeft voor.

 

Hoogstraten Leeft gelooft dat vrijwilligers gesteund moeten worden en niet lam geslagen door een hoop bijkomend administratief werk voor slechts 250 euro ... Dit staat in schril contrast met de 5000 euro die de parochiezalen jaarlijks krijgen en waar geen verantwoording voor moet worden afgelegd.

Positief voor Hoogstraten Leeft is dat er een verschil wordt gemaakt tussen dorpskermissen en gebuurt  kermissen, zodat de subsidie niet gebruikt kan worden voor “andere zaken”!

Verenigingen de wind in de zeilen geven i.p.v. ze te ontnemen, daar gaat Hoogstraten Leeft voor.


De bib is niet meer - lang leve de nieuwe bib!

De BIB is niet meer. Lang leve de nieuwe BIB. – lokale cultuur op de helling?

PANIEK: “Gemeenten mogen hun bib opdoeken.” kopte de Standaard enkele dagen geleden op de voorpagina. Paniek sloeg me om het het hart, angstzweet brak uit! Als cultuurminnend gemeenteraadslid in een plattelandsgemeente weet ik dat cultuur helemaal niet vanzelfsprekend is. Steevast wordt er over KUL tuur gesproken of wordt er gezegd: “Het enige wat de burgemeester kent is AGRI cultuur.” Gelukkig blijft de bibliotheek nog deze legislatuur behouden. Vanaf 2019 kijken we uit naar wat de toekomst brengt.

En wat brengt die toekomst? Op de sociale media verscheen al snel de hashtag #blijfvanmijnbib. Ik tracht het positief te bekijken. De toekomst kan ook fantastische samenwerkingsverbanden opleveren. Een trend die zich waarschijnlijk meer en meer zal laten opmerken is “cultuurclustering”: het fysiek samenbrengen van verschillende instellingen die elkaar moeten versterken.

Het fysiek samenbrengen van sterke culturele partners, zoals bibliotheken, zodat ze elkaar kunnen versterken is het basisidee. Daar stopt de zoektocht niet! Er moet ook gezocht worden naar een sterke horeca of andere publieke functies die mee geïntegreerd worden. Industrieel erfgoed biedt een enorme potentiële kans en draagt net bij aan de uitstraling van het project. Treffend voorbeeld is C-Mine in Genk. Oude mijngebouwen werden gerenoveerd en verschillende partners kregen er een plaats (horeca – onderwijs: MAD (Media Arts & Design faculty – C-mine cultuurcentrum – bioscoop). Daarnaast werd er ook de C-Mine crib opgericht; een dienstencentrum dat startende en jonge creatieve bedrijven ondersteunt bij hun opstart en doorgroei.

C-Mine ontwikkelt zich steeds verder en is een prachtig voorbeeld van een geslaagde cultuurclustering, een symbiose tussen vorm en inhoud. Het geheim van deze succesformule schuilt in het inhoudelijk concept. Clustering kan alleen maar slagen als er een inhoudelijke en persoonlijke chemie is tussen de verschillende instellingen. De kans op samenwerking is groter als alle instellingen rond de tafel gaan zitten en op zoek gaan naar een gezamenlijk sterk inhoudelijk concept. Een concept dat afgestemd is op de lokale financiële situatie en rekening houdt met de het verzorgingsgebied.

De kans op succes is bijzonder klein als gemeenten de instellingen onder druk gaan zetten om tot clustering te bekomen. Clustering afdwingen van bovenuit werkt niet. Het ontbreken van de gemeenschappelijke doel zorgt ervoor dat het project gedoemd is om te mislukken! Toch kan net die lokale overheid een belangrijke actieve rol spelen als mede trekker van het hele project.

2018 lijkt nog ver weg maar als de geesten niet meer rijpen hebben we straks enkel nog AGRI cultuur in de plattelandsgemeenten. Laten we hopen dat de kleine gemeenten de noodzaak van cultuur blijven / gaan zien.

Arnold Wittenberg is gemeenteraadslid voor Hoogstraten LEEFT in de stad Hoogstraten. Daarnaast is hij beeldend kunstenaar en student aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg (NL).