De pot op met zwerfvuil! 

De jongeren van HOOGSTRATEN LEEFT trokken door Groot-Hoogstraten met een zelfgemaakte mobiele toiletwagen. Ze willen hiermee ijveren voor een proper Hoogstraten.   

Transportzone Meer heeft zekerheid nodig. 

De stad Hoogstraten wil met het nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan duidelijkheid creëren over welke activiteiten er welkom zijn en de uitstraling van de zone aanpakken. Er komen nieuwe bouwregels en een groot deel van de site zal heringericht worden.  Voor HOOGSTRATEN LEEFT is een bloeiende bedrijven- en transportzone uiterst belangrijk. Wij dragen ondernemers en voldoende tewerkstellingsmogelijkheden in Hoogstraten hoog in het vaandel.

“De stroopwafels zijn uiteindelijk nog het beste.”

Liga ter Ontsluiting van de Noorderkempen stelt memorandum voor na opstapelen van klachten over de nieuwe verbinding, het uitblijven van oplossingen en naar aanleiding van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen: “iedereen moet zich bewust zijn van het enorme potentieel dat het station Noorderkempen heeft, dé nieuwe mobiliteitshotspot van de regio”.