Transportzone Meer heeft zekerheid nodig. 

Transportzone Meer heeft zekerheid nodig. 

De stad Hoogstraten wil met het nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan duidelijkheid creëren over welke activiteiten er welkom zijn en de uitstraling van de zone aanpakken. Er komen nieuwe bouwregels en een groot deel van de site zal heringericht worden.

Voor HOOGSTRATEN LEEFT is een bloeiende bedrijven- en transportzone uiterst belangrijk. Wij dragen ondernemers en voldoende tewerkstellingsmogelijkheden in Hoogstraten hoog in het vaandel.

Op de gemeenteraad van maandag 27 augustus stond de goedkeuring van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan op de agenda. Gemeenteraadslid Katrien Brosens (HOOGSTRATEN LEEFT) haalde aan dat Hoogstraten een veilige haven moet zijn om in te investeren. “Rechtszekerheid en bestaanszekerheid zijn belangrijk voor onze bedrijven. Een groot deel van het terrein wordt heringericht op maat van ‘Treeport’ met grote gevolgen voor bestaande bedrijven, maar wat zijn nu de concrete toekomstplannen?”

Gemeenteraadslid Arnold Wittenberg (HOOGSTRATEN LEEFT) ging verder en stelde vragen omtrent bedrijven die reeds onteigend werden. “Voor ons is het belangrijk dat er een oplossing gezocht wordt voor iedereen. Wij vragen nog eens nadrukkelijk dat de stad actief met de verschillende partners rond de tafel gaat zitten i.v.m. de herlokalisering van deze bedrijven.”


NMBS breidt stationsparking Noorderkempen uit.

NMBS breidt stationsparking Noorderkempen uit. 

De NMBS is begonnen met de uitbreiding van de parking “Station Noorderkempen”, een positief gegeven. De vele pendelaars die ’s morgens daar hun wagen neerzetten, hebben de parking al snel zien verzadigen. Met de uitbreiding wordt de capaciteit een stuk vergroot: 245 extra parkeerplaatsen. 

De werkgroep rond “Station Noorderkempen” juicht dit initiatief alleen maar toe! “Hoe meer mensen hun auto parkeren om hun traject verder te zetten met de trein, hoe positiever.  Meer gebruik van het openbaar vervoer is een oplossing voor het verkeersinfarct rond Antwerpen en tegelijk ook beter voor onze leefomgeving” besluit Joris Van der Schoot van de werkgroep.

Tegelijk merkt de werkgroep op dat de verkeersveiligheid en de vlotheid van het verkeer in het gedrang komt. De huidige situatie is dat zowel de inrijdende als de uitrijdende wagens van de parking via één  toegangsweg rijden waarbij de auto’s elkaar niet kruisen. Door deze tweede parking moeten de wagens die deze parking uitrijden, de rijstrook van de inrijdende wagens kruisen en invoegen op de rijstrook van de uitgaande auto’s van de grote parking. Als constructief voorstel lanceert de werkgroep een origineel idee! “Het kunstwerk dient als centraal uitganspunt. We kunnen dit kunstwerk, dat reeds in een ronde bak staat, als middelpunt nemen van een nieuwe rotonde. Concreet betekent dit dat de bestaande toegangsweg  verlegd wordt en dat de ruimte rond het kunstwerk ingericht wordt als rotonde. Hierop kunnen dan de in- en uitgangen van de bestaande en nieuwe parking worden aangesloten”  besluit Arnold Wittenberg van de werkgroep.

De schepen van mobiliteit van Brecht Luc Torfs (Groen) is alvast het voorstel genegen: “Dit is een voorstel dat ik alleen maar kan toejuichen! De NMBS is reeds begonnen met de werken. Hopelijk kunnen ze dit idee nog opnemen voordat de nieuwe parking opgeleverd wordt”.


Meersel-Dreef groeit!

De afbakening van de bebouwde kom in Meersel-Dreef werd op gemeenteraad van januari gewijzigd. Nu de borden werden verplaatst vroeg raadslid Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft) om tegelijkertijd deze oude borden te vervangen door de nieuwe borden met daarop het silhouet van een dorpskern. “Vanaf 1 juni 2015, moeten alle oude verkeersborden ‘bebouwde kom’ weg zijn. Dan loopt de overgangsperiode definitief af. De ‘verouderde’ bebouwde kom borden verliezen dan elke juridische waarde. Chauffeurs mogen dan in theorie de snelheidslimiet voor de bebouwde kom (50km per uur) negeren.”

De oude bebouwde kom borden zijn deze zonder silhouet, met alleen maar de naam van de deelgemeente en de gemeente op. De nieuwe bebouwde kom borden werden ondertussen geplaatst.

foto: raadslid Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft) met het oude bebouwde kom bord van Meersel-Dreef in de hand en het nieuwe dat werd geïnstalleerd.