Cocaïne is van iedereen.

De pano reportage over de cocaïne handel in Antwerpen blijft nazinderen. Ook mij liet ze niet onberoerd maar laat één ding duidelijk zijn: cocaïne is niet iets van hen maar van ons allemaal.

€ 31.000 naar Hoogstraatse jeugd.

Tijdens afgelopen gemeenteraad werden de jaarlijkse subsidies aan jeugdverenigingen verdeeld. Kleine jeugdbewegingen staan echter onder druk. Raadslid Arnold Wittenberg stelt voor om een brede bevraging te houden onder de Hoogstraatse kinderen en jongeren dmv de jeugdmonitor.

Aanpak van sexting. 

Aanpak van sexting ook in Hoogstraten. Op de gemeenteraad van april vroeg Arnold Wittenberg (Hoogstraten LEEFT) aan het stadsbestuur van Hoogstraten om de doelstellingen van het No Hate Speech Platform te onderschrijven. Het college gaf aan dat men eerst enkele zaken ging bekijken. Op de gemeenteraad van juni kwam raadslid Arnold Wittenberg hierop terug, dit …