Hartelijk welkom op de opening van
 Klooster Meer op 10 april 2022

Vandaag hebben de Kinderen van basisschool De Meerpaal met man en macht de boeken van de Uitleenpost Meer overgebracht naar het nieuwe gebouw op de kloostersite in Meer. De multifunctionele inrichting van de voormalige parochiale zaal is hiermee bijna afgerond. Op 10 april wordt Klooster Meer officieel geopend.

Stad Hoogstraten nodigt de vertegenwoordigers van de pers van harte uit om de inhuldiging bij te wonen op zondag 10 april om 10.00 uur. Het gerenoveerde Klooster Meer is trouwens de trekpleister van de Hoogstraatse Trek Er Op Uit-dag op 10 april. Alle Hoogstratenaren zijn van harte welkom om een blik te komen werpen in de nieuwe zaal, waar samen met de bibliotheek ook het lokaal dienstencentrum is gehuisvest. Elke bezoeker wordt verwelkomd met een gratis consumptie tot 17.00 uur.

“Het is onze bedoeling dat Klooster Meer de centrale ontmoetingsplaats wordt voor alle Merenaars”, zegt burgemeester Marc Van Aperen. “Iedereen moet zich hier thuis voelen.  Er zullen in Klooster Meer immers nog veel meer activiteiten gebeuren dan enkel het lokaal dienstencentrum en de BiB.”

“Een geïntegreerde dienstverlening noemen wij dat”, vult schepen van Cultuur en Verenigingen Arnold Wittenberg aan. “Naast de werking van de BiB en het LDC hopen wij immers dat het lokale verenigingsleven hier veel activiteiten organiseert. Op 3 mei vindt hier alvast het dorpsraadcafé van Meer plaats.”

Lokaal Dienstencentrum

Wat doet het lokaal dienstencentrum? “In het lokaal dienstencentrum of kortweg LDC van Klooster Meer zal iedere Merenaar van harte welkom zijn”, zegt schepen van Zorg Roger Van Aperen.  “Ons LDC werkt met bekwame professionals die je op weg helpen met je zorgvragen, informatie of advies. Wij zijn ook heel blij te kunnen rekenen op de hulp van onze enthousiaste vrijwilligers die staan te popelen om je te ontvangen.”

In de voormalige parochiale zaal start het LDC met de Koffiekrant op dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur voor een gezellige babbel of om rustig de krant te lezen bij een kop koffie of thee. Tijdens het buurtloket op diezelfde dagen en uren is ook een medewerker van het LDC aanwezig waar je met je vragen terechtkunt.

Op dinsdagmiddag om 12.00 uur wordt tijdens het dorpsrestaurant wekelijks een driegangen dagmenu opgediend. Wil je gezellig mee eten? Reserveer je maaltijd twee dagen op voorhand. De kostprijs bedraagt 6,20 euro.

Voor vragen over je pc, tablet of smartphone kan je terecht bij de vrijwilligers van het internetcafé op woensdag van 13.00 tot 16.30 uur. Samen met jou gaan ze op zoek naar een oplossing en leggen ze je rustig uit wat ze doen. De cafetaria is dan ook geopend. 

Verder organiseert het LDC laagdrempelige activiteiten op basis van de behoeften in de buurt. Het aanbod van het LDC is geen vaststaand gegeven en kan wijzigen na verloop van tijd en in functie van de noden in de buurt. Wil je weten wat het lokaal dienstencentrum voor jou kan betekenen? Bekijk de planning in de maandelijkse Centrumkrant of spring gerust eens binnen en ontdek het zelf.

Info over het LDC:  T 03 340 16 30 | E dienstencentrum@hoogstraten.be

BiB Meer

De bibliotheek in Klooster Meer start op maandag 11 april. De openingsuren zijn veranderd in vergelijking met de vroegere uitleenpost. De bib is vanaf 11 april open op maandag van 14.00 tot 17.00 uur in plaats van vrijdag. De opening op woensdag van 15.30 tot 18.30 uur blijft behouden. Tijdens deze openingsuren is de hele collectie in het gebouw beschikbaar en helpt de bibmedewerker je met plezier verder. 

Op alle andere openingstijden kan je ook boeken terugbrengen en ontlenen via een zelfuitleensysteem.  Om te lenen dien je wel je identiteitskaart in het bibliotheeksysteem te laten registreren.  Onze toestellen zullen enkel met een chipkaart werken, dus laat je elektronische identiteitskaart in de bib registreren zodat je deze kan gebruiken. Als je geen eID hebt, kan je aan de bibmedewerker vragen om een alternatieve chipkaart te maken.

Info over de Uitleenpost Meer: T 03 314 32 61 | E bibliotheek@hoogstraten.be

Een ontmoetingsplek voor verenigingen

De Kloosterzaal is buiten de openingsuren van de stadsdiensten te huur voor socioculturele activiteiten en vergaderingen. De ruimte is compleet uitgerust met een toog en professionele keuken. De volledige zaal met toog en professionele keuken is volledig te huur voor Hoogstraatse verenigingen en inwoners voor 30 euro per dagdeel. 

Ook is de ruimte te compartimenteren in een kleine zaal (1/3) waarvoor je 10 euro per dagdeel betaalt. Voor een reservatie van de grote zaal (2/3) met toog en keuken betaal je 20 euro per dagdeel. Reservaties geef je in via een online reservatiesysteem.

W https://reservaties.hoogstraten.be

Schepen van stadsprojecten Piet Van Bavel besluit: “Met de ingebruikname van de zaal op de gerestaureerde kloostersite van Meer bereiken wij een driedubbel doel. Allereerst creëert de stad hiermee een nieuw ontmoetingscentrum in het hart van de Meerse gemeenschap. Door de dienstverlening van het lokaal dienstencentrum en de BiB in één gebouw te integreren kunnen we ruime openingsuren hanteren.  En we geven een nieuwe functie aan een historisch pand. Zo maken we van de voormalige parochiale zaal het kloppend hart van Meer.”

Officiële inhuldiging Klooster Meer

Waar  Mussenakker 13, 2321 Meer 

Wanneer  Zondag 10 april 2022 | aanvang: 10.00 uur


Raadhuis Meerle heropent op 18 oktober

Op maandag 18 oktober opent het gerenoveerde Raadhuis zijn deuren. De bibliotheek en het lokaal dienstencentrum zijn volop bezig om alles in orde te brengen. Gelukkig kunnen ze daarbij rekenen op heel wat helpende handen, onder meer van Mjeelse vrijwilligers en leerlingen van basisschool De Klimtoren. Zij sloegen gisteren de handen in elkaar om een succesvolle verhuis mogelijk te maken.

Het Raadhuis, een bruisende ontmoetingsplaats

Het statige Raadhuis op het Gemeenteplein in Meerle is een beschermd monument dat via het dorpskernvernieuwingsproject ‘Meerle, ons dorp’ volledig is gerestaureerd en aangepast is aan de hedendaagse noden. Het Raadhuis vormt zo opnieuw een bruisende ontmoetingsplaats in de buurt, waarbij het onderdak biedt aan het lokaal dienstencentrum (LDC), de bibliotheek en verschillende cultuurvoorzieningen. Buiten de openingsuren van de stadsdiensten staat het gebouw ter beschikking van het lokale verenigingsleven. Vanaf december wordt het mogelijk voor verenigingen om de cafetaria, het vormingslokaal, het vergaderlokaal en de raadzaal te huren om hun socioculturele activiteiten te organiseren.

De laatste loodjes

De voorbije maanden is er hard gewerkt om het Raadhuis aan te passen zodat het geschikt is om die uiteenlopende functies te huisvesten. Daarbij werd rekening gehouden met de erfgoedkundige waarde van het gebouw.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de inrichting. Dinsdag 12 oktober was daarbij een belangrijke dag want op die dag staken heel wat lokale helpers hun handen uit de mouwen. 

Vanaf 10.00 uur verhuisden de vrijwilligers van het LDC hun materiaal van hun tijdelijke locatie in de school De Klimtoren naar het Raadhuis. Om 12.00 uur organiseerden ze een proefetentje om te zien hoe het dorpsrestaurant praktisch gerestaureerd kan worden op de nieuwe locatie. 

Rond 13.00 uur gingen de leerlingen van het vijfde leerjaar van De Klimtoren aan de slag om de prentenboeken van de oude naar de nieuwe bibliotheek (in het Raadhuis) te brengen. Een flinke kuitenbijter, want de jeugdafdeling bevindt zich op de tweede verdieping van het Raadhuis. Gelukkig is er voortaan ook een nieuwe, gerieflijke lift om de hoogtemeters af te leggen.

En ook de vrijwilligers van het internetcafé en van Digidak hebben gisteren hun laptop- en cursusmateriaal overgebracht naar het Raadhuis. 


Stad Hoogstraten legt reglement vast voor Zaal Pax

Eind mei heeft het stadsbestuur van Hoogstraten de erfpachtovereenkomst ondertekend voor Zaal Pax. Hiermee wordt de stad de gebruiker van de gronden waarop Zaal Pax staat en waarop straks het nieuwe cultuurhuis van Hoogstraten zal verrijzen. Op 22 juni keurde de gemeenteraad het reglement goed voor de uitbating van Zaal Pax. De stad zal immers de uitbating op zich nemen vanaf 1 januari 2021.

Schepen van cultuur Arnold Wittenberg stelt de mensen gerust die in de Pax een privéfeest hadden geboekt: “Alle feesten die al in de boeken stonden, zullen kunnen doorgaan. Maar we gaan wel geen nieuwe privéfeesten toestaan vanaf het moment dat de stad de uitbating op zich neemt. Daarmee trekken we de lijn door die vanuit de stad al jaren gehanteerd wordt bij het verhuren van gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur. Het is immers de bedoeling om die infrastructuur maximaal ter beschikking te stellen van het socioculturele leven in Hoogstraten. De verenigingen kunnen in de periode na 1 januari 2021 nog volop terecht in de Pax.”

De cijfers tonen dat het aandeel privéfeesten in de Pax ook niet meer op hetzelfde niveau waren als in de afgelopen decennia. Er is op het grondgebied van Hoogstraten ondertussen een groot aanbod aan feestzalen van allerlei afmetingen. Iedereen vindt hier zijn gading wel in. Zaal Pax zal dus volledig ten dienste staan van de honderden activiteiten van diverse verenigingen die er jaarlijks plaatsvinden.

Het stadsbestuur zal het haar burgers wel gemakkelijker maken om de juiste feestzaal te vinden voor elk feest. Om haar burgers wegwijs te maken in dat aanbod van feestzalen zet het stadsbestuur in op de ontwikkeling van een online zalenzoeker. Die wordt verwacht tegen het einde van de zomer. Via die online zalenzoeker kunnen burgers en verenigingen in één oogopslag het volledig aanbod van zalen in Hoogstraten bekijken en zien wat de mogelijkheden zijn op het vlak van prijzen, capaciteit en service.

Om vanaf 1 januari 2021 verhuringen te kunnen voorzien in de lokalen van zaal Pax diende een huishoudelijk en retributiereglement opgemaakt te worden. Dat werd op 22 juni goedgekeurd te worden door de gemeenteraad. Bij de opmaak van deze reglementen werd zoveel mogelijk rekening gehouden met de reeds bestaande tarieven en werkwijze. Dit werd ook veelvuldig zo doorgesproken en afgesproken met het afscheidnemend paxcomité. De bedoeling is om de overgangsperiode tussen 1/1/2021 en 1/8/2022 (de vermoedelijke startdatum van de afbraakwerken) zo vlot mogelijk te laten lopen en zo min mogelijk veranderingen door te voeren.

Tijdslijn:
De stad neemt dus de uitbating van Zaal Pax over vanaf 1 januari 2021 voor vermoedelijk een termijn van anderhalf jaar. Het begin van de bouw van het nieuwe Hoogstraatse cultuur

huis is immers gepland op 1 augustus 2022. Als de werken volgens planning verlopen, zou het nieuwe cultuurhuis er moeten staan tegen het einde van 2024.