De pot op met zwerfvuil! 

De jongeren van HOOGSTRATEN LEEFT trokken door Groot-Hoogstraten met een zelfgemaakte mobiele toiletwagen. Ze willen hiermee ijveren voor een proper Hoogstraten.