Hoogstraten lanceert UiTPAS Kempen

Sinds 26 juni kan je in Hoogstraten terecht met UiTPAS Kempen, een spaar- en voordelenkaart voor de vrije tijd. Met UiTPAS kan je punten sparen die je nadien kan omwisselen voor tal van voordelen. Voor mensen die recht hebben op sociale voordelen, is het ook een kortingskaart. Voorlopig kan je in Hoogstraten enkel punten sparen bij gemeentelijke organisatoren, maar de bedoeling is om op termijn het aantal UiTPAS-partners sterk uit te breiden. 

UiTPAS is een Vlaams systeem dat werd opgezet om mensen meer en makkelijker te laten participeren aan activiteiten in de vrije tijd. Dat gaat zowel over socioculturele –, jeugd- en sportactiviteiten. Denk daarbij aan een zwembeurt, les volgen aan een academie, gaan trainen bij je sportvereniging, een bibliotheekbezoek, een avondje theater,…

Hoogstraten sluit aan bij de lokale regio UiTPAS Kempen, die regio omvat Turnhout, Oud-Turnhout, Beerse, Ravels, Vosselaar en Lille. “We zijn blij om aansluiting te kunnen vinden bij onze naburige gemeenten,” vertelt burgemeester Marc Van Aperen, “de regio Kempen kende al een mooie opstart en zal ook de komende maanden en jaren blijven groeien. Er zijn bijvoorbeeld gesprekken lopende met Merksplas en gemeenten in de Zuiderkempen om de regio te vervoegen.”

Het opzet van UiTPAS is simpel: telkens je deelneemt aan een activiteit bij een van de deelnemende UiTPAS-partners kan je een punt sparen. Bijvoorbeeld bij een bezoek aan de bibliotheek, als je gaat zwemmen in Sportoase of De Mosten, als je een theatervoorstelling in GC Hoogstraten gaat kijken,… Die gespaarde punten kan je nadien omwisselen voor voordelen: korting op een ticket, een gadget, een gratis kop koffie, een exclusieve meet & greet,… Het aanbod van voordelen is dynamisch en verandert voortdurend. Goed om weten: punten sparen en voordelen omruilen kan je bij UiTPAS-partners over heel Vlaanderen, momenteel zijn er meer dan 2000 partners.

In Hoogstraten wordt ervoor geopteerd om voorlopig enkel met gemeentelijke organisatoren te werken. “We kiezen er bewust voor om in eerste instantie enkel te starten met het eigen gemeentelijk aanbod,”  licht schepen van Cultuur Arnold Wittenberg toe “want zo kunnen we het systeem gewoon worden en nadien uitbreiden. De bedoeling is dus zeker en vast om in een volgende fase ook externe organisatoren te verwelkomen in het UiTPAS-verhaal. Dat gaat dan over verenigingen en eventuele commerciële partners die de principes van UiTPAS mee willen onderschrijven. Op die manier wordt UiTPAS een breed gedragen verhaal dat steeds meer zal renderen voor UiTPAS-houders!” Momenteel kan je in Hoogstraten onder andere terecht bij Sportoase Stede Akkers, De Mosten, de bibliotheek, VisitHoogstraten (Toerisme Hoogstraten) en het gemeenschapscentrum. 

Het punten sparen en voordelen omruilen is slechts deel van het verhaal. UiTPAS zorgt ook voor een aanzienlijke korting voor onder andere mensen in armoede. “Maatschappelijk kwetsbare mensen krijgen een gratis UiTPAS aangeboden. Hieraan wordt een kansenstatuut gekoppeld dat hen recht geeft op 80% korting op de reguliere deelnameprijs”, vertelt schepen van Armoedebestrijding Faye Van Impe, “Op deze manier willen we al onze inwoners maximaal kansen bieden om te kunnen participeren aan het vrijetijdsleven. We verstuurden alle gekende rechthebbenden een uitnodiging om een gratis UiTPAS te komen halen. Dat gaat dan onder andere over personen die een verhoogde tegemoetkoming ontvangen van de mutualiteit.” 

Het kortingstarief geldt enkel binnen de eigen regio, dus regio Kempen. “Dat klopt,” gaat schepen Van Impe verder, “we maakten duidelijke afspraken met onze naburige gemeenten in de regio Kempen zodat Hoogstratenaren niet enkel in Hoogstraten korting genieten, maar ook bij deelnemende partners in Turnhout, Beerse of Ravels bijvoorbeeld en vice versa.” Een bijkomend voordeel van het systeem is de administratieve vereenvoudiging. “Het systeem maakt het eenvoudiger voor mensen in armoede om deel te nemen,” licht schepen Faye Van Impe toe, “ze moeten niet zelf het volledige bedrag voorschieten en papieren invullen om een terugbetaling te krijgen. Heel die administratieve rompslomp nemen de stad en de regio voor hun rekening. De UiTPAS ziet er ook precies hetzelfde uit voor mensen in armoede als voor mensen die niet in armoede leven. Op die manier halen we meteen een stigmatiserend effect weg met dit systeem.” 

Naast een gratis UiTPAS voor mensen in armoede wil stad Hoogstraten ook de jeugd stimuleren deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten. Daarom werd beslist om alle kinderen en jongeren jonger dan 18 jaar een gratis UiTPAS aan te bieden. “Voor kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar stellen we inderdaad een gratis UiTPAS ter beschikking,” vertelt schepen Faye Van Impe, die naast de bevoegdheid armoedebestrijding ook de bevoegdheid jeugd heeft, enthousiast, “hoe meer jonge kinderen deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten, hoe groter de kans dat ze dit ook in hun latere leven blijven doen. Als kindvriendelijke stad vinden we het dan ook niet meer dan normaal dat we de jeugd maximaal stimuleren om deel te nemen en te genieten van het vrijetijdsaanbod!”

De UiTPAS is te verkrijgen bij de hoofdbibliotheek, de dienst toerisme en de sociale dienst. Een UiTPAS kost je 5 euro (tenzij je recht hebt op het kansenstatuut) en blijft levenslang geldig. De pas is persoonlijk, dus ieder gezinslid moet zijn eigen UiTPAS aanmaken. Een UiTPAS komt geladen met tal van welkomstvoordelen die je meteen kan omruilen: een gratis kopje koffie, 3 gratis punten, korting op tickets, allerhande gadgets,… Zo heb je de aankoopprijs van 5 euro meteen dubbel en dik terugverdiend. 

Je vindt alle praktische informatie over UiTPAS Kempen terug op www.uitinhoogstraten.be en www.uitpaskempen.be. Je leest er onder andere de precieze werkwijze, bij welke lokale partners je punten en voordelen kan opnemen en welke voordelen er te ruilen vallen. 


Stad Hoogstraten lanceert nieuw platform voor vrijetijdsinfrastructuur

Hoewel het coronavirus een grote spelbreker blijft in de vrijetijdsbeleving, durven we dromen van een tijd waarin het virus onze levens niet langer beheerst. Daarom steekt de stad haar UiT in Hoogstraten-webpagina (www.uitinhoogstraten.be) in een nieuw jasje en wordt de Zaalzoeker gelanceerd. Een nieuwe applicatie waarmee inwoners en organisatoren eenvoudig op zoek kunnen gaan naar een locatie voor allerleiactiviteiten: privéfeesten, vergaderingen, repetities, opvoeringen,…

De Zaalzoeker komt er met de lancering van de volledig vernieuwde webpagina www.uitinhoogstraten.be. Op die pagina vind je het actuele vrijetijdsaanbod in de gemeente. De vrijetijdsagenda is gebaseerd op de gegevens van de Vlaamse UiTdatabank. Naast een heel nieuwe look & feel voor de pagina werden er ook heel wat nieuwigheden toegevoegd, zoals dus de zaalzoeker en een infoportaal voor organisatoren.

“We zijn heel blij dat we deze gratis zoekmachine ter beschikking kunnen stellen van onze inwoners”, vertelt schepen voor ICT en Cultuur Arnold Wittenberg. “Het systeem is op zich heel eenvoudig: aan de hand van een aantal zoekfilters kan je je resultaten verfijnen en zo een geschikte locatie voor jouw activiteit vinden. De Zaalzoeker beperkt zich niet enkel tot gemeentelijke infrastructuur, maar zal ook particuliere accommodatie omvatten.”

Momenteel is het aanbod in de Zaalzoeker nog wat beperkt, maar daar zou snel verandering in moeten komen. “We zullen de komende dagen proactief mails versturen naar eigenaars en uitbaters van verhuurlocaties”, licht burgemeester Marc Van Aperen toe. “Daarnaast lanceren we ook een oproep aan alle aanbieders van feestzalen, vergaderlokalen, sportvelden,… om hun accommodatie in te geven in de Zaalzoeker. Een locatie registreren is heel eenvoudig en is op een paar minuten gebeurd. We zijn ervan overtuigd dat we er samen een groot succes van kunnen maken.”

Naast de Zaalzoeker is de vernieuwde webpagina rond UiT in Hoogstraten een goede bron van informatie voor allerhande vragen rond evenementen. De UiT-agenda biedt een mooi overzicht van alle georganiseerde activiteiten. Ook voor organisatoren is de webpagina van UIT in Hoogstraten een handig platform. Zij kunnen er terecht voor tal van vragen over het organiseren van evenementen en vinden er info over de ondersteuning die Stad Hoogstraten kan bieden. “De vernieuwing van deze webpagina is een eerste stap in de verdere uitbouw van onze vrijetijdscommunicatie. We willen onze inwoners, ook in coronatijden, maximaal kunnen informeren over wat er leeft in onze gemeente op gebied van vrije tijd”, besluit schepen Arnold Wittenberg.


Stad Hoogstraten legt reglement vast voor Zaal Pax

Eind mei heeft het stadsbestuur van Hoogstraten de erfpachtovereenkomst ondertekend voor Zaal Pax. Hiermee wordt de stad de gebruiker van de gronden waarop Zaal Pax staat en waarop straks het nieuwe cultuurhuis van Hoogstraten zal verrijzen. Op 22 juni keurde de gemeenteraad het reglement goed voor de uitbating van Zaal Pax. De stad zal immers de uitbating op zich nemen vanaf 1 januari 2021.

Schepen van cultuur Arnold Wittenberg stelt de mensen gerust die in de Pax een privéfeest hadden geboekt: “Alle feesten die al in de boeken stonden, zullen kunnen doorgaan. Maar we gaan wel geen nieuwe privéfeesten toestaan vanaf het moment dat de stad de uitbating op zich neemt. Daarmee trekken we de lijn door die vanuit de stad al jaren gehanteerd wordt bij het verhuren van gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur. Het is immers de bedoeling om die infrastructuur maximaal ter beschikking te stellen van het socioculturele leven in Hoogstraten. De verenigingen kunnen in de periode na 1 januari 2021 nog volop terecht in de Pax.”

De cijfers tonen dat het aandeel privéfeesten in de Pax ook niet meer op hetzelfde niveau waren als in de afgelopen decennia. Er is op het grondgebied van Hoogstraten ondertussen een groot aanbod aan feestzalen van allerlei afmetingen. Iedereen vindt hier zijn gading wel in. Zaal Pax zal dus volledig ten dienste staan van de honderden activiteiten van diverse verenigingen die er jaarlijks plaatsvinden.

Het stadsbestuur zal het haar burgers wel gemakkelijker maken om de juiste feestzaal te vinden voor elk feest. Om haar burgers wegwijs te maken in dat aanbod van feestzalen zet het stadsbestuur in op de ontwikkeling van een online zalenzoeker. Die wordt verwacht tegen het einde van de zomer. Via die online zalenzoeker kunnen burgers en verenigingen in één oogopslag het volledig aanbod van zalen in Hoogstraten bekijken en zien wat de mogelijkheden zijn op het vlak van prijzen, capaciteit en service.

Om vanaf 1 januari 2021 verhuringen te kunnen voorzien in de lokalen van zaal Pax diende een huishoudelijk en retributiereglement opgemaakt te worden. Dat werd op 22 juni goedgekeurd te worden door de gemeenteraad. Bij de opmaak van deze reglementen werd zoveel mogelijk rekening gehouden met de reeds bestaande tarieven en werkwijze. Dit werd ook veelvuldig zo doorgesproken en afgesproken met het afscheidnemend paxcomité. De bedoeling is om de overgangsperiode tussen 1/1/2021 en 1/8/2022 (de vermoedelijke startdatum van de afbraakwerken) zo vlot mogelijk te laten lopen en zo min mogelijk veranderingen door te voeren.

Tijdslijn:
De stad neemt dus de uitbating van Zaal Pax over vanaf 1 januari 2021 voor vermoedelijk een termijn van anderhalf jaar. Het begin van de bouw van het nieuwe Hoogstraatse cultuur

huis is immers gepland op 1 augustus 2022. Als de werken volgens planning verlopen, zou het nieuwe cultuurhuis er moeten staan tegen het einde van 2024.